Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Mieszkaniowe rachunki powiernicze od 1 lipca 2022 roku – Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Od dnia 1 lipca 2022 roku obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która zwiększa ochronę nabywców poprzez wprowadzenie – obok dawnych rozwiązań, dodatkowych zabezpieczeń dla środków gromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Ustawodawca stworzył również Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną dotychczasowe i zmienione zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, dokonywania wpłat i wypłat na te konta oraz rozszerzone działania podejmowane przez banki w celu kontroli i monitorowania przebiegu przedsięwzięcia i zadania deweloperskiego.
Ponieważ przez kilka lat banki będą równoległe stosować 2 akty prawne: do umów zawartych przed i po dniu wejścia w życie nowej ustawy, omówione zostaną zasady stosowania przepisów poszczególnych ustaw do różnych umów.
Zaprezentowane zostaną także rozwiązania wypracowane przez Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich w zakresie prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, które będą pomocne przy stosowaniu w banku nowych zasad prowadzenia OMRP.

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji

PROGRAM:

I. Podstawa prawna prowadzenia rachunków powierniczych:
1. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym a dotychczasowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. – cele i podstawowe różnice.
2. Nowe pojęcia ustawowe, w tym:
a) umowa rezerwacyjna,
b) nabywca lokalu,
b) lokal użytkowy.
3. Definicja przedsięwzięcia deweloperskiego a otwieranie i zamykanie mieszkaniowych rachunków powierniczych – zagadnienia praktyczne.

II. Zasady równoległego stosowanie obu ustaw do umów zawartych przed i po dniu wejścia w życie nowej ustawy (1 lipca 2022 roku).

1. Umowy, do których stosujemy przepisy ustawy z 2011 roku i jak długo.
2. Umowy, do których stosujemy przepisy ustawy z 2021 roku.
3. Umowy dotyczące przedsięwzięć deweloperskich rozpoczętych przed dniem 1 lipca 2022 roku, dla których założono rachunki powiernicze po dniu 1 lipca 2022 roku.

III. Zasady dokonania przez bank oceny spełnienia przez dewelopera warunków określonych w ustawie do otwarcia MRP:
1. Obowiązek posiadania MRP przez dewelopera.
2. Obowiązki banku przed otwarciem rachunku:
a) treść wymaganych dokumentów,
b) kontrola wzorców,
c) umowa rezerwacyjna.
3. Umowa MRP:
a) strony umowy.
b) istotne elementy umowy,
c) zakres informacji o wpłatach i wypłatach z mieszkaniowego rachunku powierniczego,
d) zasady dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy i ich skutki.

IV. Wypłata środków z OMRP – nowe zasady kontroli realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez bank:
1. Zwiększone obowiązki kontrolne banku:
a) zasady oceny wykonania etapu przedsięwzięcia deweloperskiego,
b) analiza innych okoliczności warunkujących wypłatę transzy.
2. Nowe zasady wypłaty środków z OMRP na rzecz dewelopera po zakończeniu ostatniego etapu określonego w harmonogramie przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego.
3. Zasady wypłaty środków z OMRP z umów o lokal użytkowy.

V. Zasady wypłaty środków z ZMRP.

VI. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny:

1. Składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – rola i zadania banku.
2. Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego – zadania banku.
3. Zasady wypłaty środków z DFG.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 września 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl