Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Monitoring kredytowy jednostek samorządu terytorialnego w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów tzn. przy wykorzystaniu wymiany doświadczeń, dyskusji czy prezentacji przykładów które dotyczyły danego przypadku krytycznego

PROGRAM:

• Zadania własne Gminy
• Deficyt budżetowy – definicja i z czego wynika
• Klasyfikacja instrumentów dłużnych
• Źródła spłaty zobowiązań
• Źródła dochodów Gminy, konstruowanie prognoz i ich stabilność
• Wpływ regulatorów centralnych na zabezpieczenie oczekiwanej wartości przychodów (ciepłownictwo, wod-kan)
• Klasyfikacja wydatków majątkowych
• Klasyfikacja wydatków bieżących
• Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) i Budżet jako podstawa planowania wydatków Gminy
• Konstruowanie budżetu Gminy
• Skonsolidowany Bilans Jednostki Samorządu Terytorialnego
• Opinia RIO jako element informacji o kondycji finansowej Gminy
• Klasyfikacja instrumentów dłużnych
• Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy
• Wskaźniki finansowe wynikające z realizacji prognozy finansowej i rachunku przepływów Gminy
• Monitoring Wieloletniej Prognozy Finansowej
• Monitoring realizacji projektów inwestycyjnych i waloryzacja jako element ryzyka w projekcji finansowej
• Monitoring realizacji projektów inwestycyjnych w aspekcie płynności finansowej wykonawcy
• Monitoring realizacji projektów z elementem dotacji jako element ryzyka w aspekcie korekty finansowej
• Monitoring realizacji inwestycji w powiązaniu ze spółkami komunalnymi w ramach Usług w Ogólnym Interesie Gospodarczym
o Kwalifikacja wydatków do rekompensaty publiczno prawnej – bieżące, majątkowe
o aspekt podatku VAT
o trwałość zabezpieczenia na przelewie wierzytelności z rekompensaty publiczno prawnej
• Dozwolona pomoc publiczna jako element ryzyka finansowania inwestycji Gminy realizowanych przez Spółki Komunalne
• Trwałość wybranych rodzajów zabezpieczeń w aspekcie ich skorygowanej wartości.
• Zakresy kontroli RIO i ich wpływ na zmiany WPF oraz dyscyplinę budżetową
• Zakresy kontroli NIK i UOKiK i ich wpływ na WPF
• Program naprawczy i Subrogacja

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-15.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl