Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Najbardziej korzystne formy windykacji przeterminowanych należności kredytowych, w tym bez udziału sądu i komornika, z uwzględnieniem postępowania mediacyjnego, pojednawczego, a także w zakresie udziału Banku w postępowaniu sądowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym (szkolenie obligatoryjne)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Marek Tarkowski

SPECJALIZACJA: windykacja należności kredytowych, tematyka związana z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy, prowadzenie postępowań pozasądowych, kredyty hipoteczne.
DOŚWIADCZENIE: Radca prawny – posiadający ponad 25 lat doświadczenia we współpracy
wyłącznie z Bankami Spółdzielczymi i BGŻ S.A. Posiada uprawnienia w zakresie pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, ma doświadczenie w realizacji działań
szkoleniowych i wdrożeniowych w bankach, prowadzi szkolenia m.in. z zakresu windykacji
należności, egzekucji z rachunku bankowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzenia
postępowań pozasądowych. Główne tematy realizowanych szkoleń: „Efektywna windykacja należności kredytowych (w tym restrukturyzacja)”, „E-SZKOLENIE: Kompleksowe szkolenie związane z
udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym – szkolenie okresowe”, „Działania, które
może podjąć Bank w celu odzyskania należności kredytowych bez udziału sądu i komornika
sądowego”, „Hipoteka i weksel – szczegółowe zasady ustanawiania w/w zab.w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań” WYKSZTAŁCENIE: wyższe prawnicze.

PROGRAM:

1. Wymagalność wierzytelności (należności kredytowych) jako warunek podjęcia przez Bank procedury windykacyjnej.
2. Warunki jakie powinny być spełnione w zakresie kierowania do kredytobiorcy wezwania do zapłaty w przypadku powstania przeterminowanych należności kredytowych.
3. Podstawowe kierunki działań Banku zmierzające do odzyskania wymagalnych należności kredytowych bez udziału sądu i komornika sądowego.
4. Możliwości przejęcia przez Bank składników majątkowych dłużnika z zaliczeniem na spłatę zadłużenia kredytowego.
5. Kierunki działalności banku, które pozwolą przyspieszyć postępowanie sądowe (akt notarialny, weksel, postępowanie mediacyjne i pojednawcze).
6. Wszczęcie postępowania mediacyjnego przy udziale mediatora bez udziału sądu
a także w trakcie postępowania sądowego.
7. Złożenie wniosku przez Bank w zakresie wezwania do zawarcia ugody sądowej.
8. Kolejne działania Banku związane z obsługą ekspozycji nieobsługiwanych (NPE)
i ekspozycji restrukturyzowanych (FBE).
9. Zmiany ustawowe w zakresie kosztów egzekucyjnych.
10. Współdziałanie Banku w ramach postępowania upadłościowego, w szczególności w zakresie kierowania stosownych wystąpień do sędziego komisarza i syndyka masy upadłości. Upadłość konsumencka.
11. Udział Banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym:
– w ramach ustawy – Prawo restrukturyzacyjne,
– w związku z przyjęciem ustawy o restrukturyzacji podmiotów
prowadzących gospodarstwo rolne.
12. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem przypadku zgonu przedsiębiorcy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl