Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów 2015/2016 – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK

PROGRAM:

 1. Omówienie zmian związanych z wprowadzeniem nowych rozdziałów – zakres merytoryczny rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
 2. Rozdziały 80149 i 80150 – praktyczne aspekty planowania i ewidencji wydatków na kształcenie specjalne
 3. Omówienie zmian związanych ze zmianą opisów już istniejących rozdziałów klasyfikacji budżetowej jak i z dodaniem nowych opisów.
 4. Omówienie zmian w zakresie paragrafów dochodów, również paragrafy dochodów: 0690, 0830, 0920, 0970 – po zmianie klasyfikacji budżetowej.
 5. Omówienie zmian w zakresie paragrafów wydatków:
 6. zmiany objaśnień do paragrafu 430,
 7. uchylenie paragrafu 435 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”,
 8. nowe brzmienie paragrafu „436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”, uchylenie paragrafu 437 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne,
 9. nowy paragraf 419 „Nagrody konkursowe – kiedy konkurs a kiedy loteria z wygranymi a pozostałe paragrafy wydatków”.
 10. Problemy interpretacyjne dotyczące m.in:
 • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430
 • oprogramowania  430 a 443, 424
 • umów o dzieło 417 a 427, 430, 409
 • opłat za zagospodarowanie odpadów  – 430 a 452
 • świadczeń  w rozliczeniach jst 433 czy 430
 • świadczeń 311 a 302
 • opłat geodezyjnych 443 a 452
 • szkoleń 455 i 470 – całość wydatków
 • kwestii remont a ulepszenie 427 a 605

11. Pozostałe paragrafy wydatkowe i dochodowe w przykładach.

12. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 czerwiec 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl