Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NAJISTOTNIEJSZE ASPEKTY REGULACJI RYNKÓW CIEPŁA: narzędzia regulacyjne, wybrane aspekty kształtowania taryf, uzasadniony zwrot z kapitału, regulacje w zakresie zapasów i paliw, koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 w taryfie

Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, Głównych Księgowych, Kontrolerów kosztów, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Strategicznych, Dyrektorów Ekonomicznych, Dyrektorów ds. Rozwoju, Dyrektorów Technicznych, Dyrektorów ds. Inwestycji, osób zajmujących sporządzaniem taryf dla ciepła oraz wszystkich zainteresowanych tematyką w branży ciepłowniczej i energetycznej.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa

9.30 Rozpoczęcie

9.30 – 10.00

I. Narzędzia regulacyjne:

  1. Koncesja.
  2. Taryfa.
  3. Ewidencja księgowa i sporządzanie sprawozdania finansowego.
  4. Obowiązek informacyjny przedsiębiorstwa energetycznego.
  5. Rozstrzyganie sporów i nakładania kar.

10.00 – 11.30

II. Wybrane aspekty kształtowania taryf:

 1. Uzasadniony zwrot z kapitału:
  • informacja Prezesa URE z dnia 22 grudnia 2015 r.,
  • uwarunkowania dotyczące uwzględniania w taryfie kosztów finansowych;
 2. Ustawa o efektywności energetycznej:
  • ponoszone przez przedsiębiorstwa koszty,
  • uwzględnianie kosztów efektywności energetycznej w taryfie.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.45

III. Regulacje w zakresie zapasów paliw:

 1. Źródło i realizacja obowiązku.
 2. Obliczenie wielkości wymaganego zapasu.
 3. Badanie stanu zapasów, kontrola oraz kontrola in situ.
 4. Sankcje.
 5. Wyroki sądów.

12.45 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.45

IV. Wybrane aspekty kształtowania taryf:

 1. Inne elementy taryfy kosztowej:
  • koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 i uwzględnienie ich w taryfie,
  • koszty utrzymywania zapasów paliw;
 2. Taryfy dla kogeneracji,
  • zasady kształtowania taryfy w sposób uproszczony,
  • kosztowe podejście kształtowania taryfy,

14.45 – 15.15

V. Wpływ działań w zakresie poprawy efektywności na kształtowanie taryfy dla ciepła.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 czerwiec 2016 r. Katowice
23 czerwiec 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 9.30- 15.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

PROMOCJA:
750 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl