Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NAJNOWSZE ZMIANY PRAWNE ORAZ TRENDY W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH 2020

 • Reżim informacji poufnych – najnowsze trendy
 • Standardy compliance w zakresie spółek giełdowych – wytyczne przyjęte przez GPW oraz najnowsze zmiany dotyczące stworzenia polityki wynagrodzeń w spółce publicznej
 • Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu, komitetu audytu

Seminarium skierowane jest do: Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, Prawników, Compliance, operatorów ESPI i EBI, Działów Relacji Inwestorskich, osób odpowiedzialnych za przygotowanie raportów rocznych i okresowych, kierowników i specjalistów działów sprawozdawczości, finansowych, księgowych i controllingu, oraz wszystkich zainteresowanych problematyką należytego wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w spółkach giełdowych.

PROGRAM:

9.30 – 10.00

Rejestracja i poranna kawa

10.00

Rozpoczęcie

10.00 – 12.00

Prowadzący:

 1. Reżim informacji poufnych – najnowsze trendy
 2. Funkcjonująca definicja informacji poufnych a praktyka
 3. Najnowsze kwestie związane z informacjami poufnymi oraz ostatnie stanowiska KNF i kary nałożone przez KNF
 4. Opóźnianie informacji poufnych oraz lista osób mających dostęp do informacji poufnych – prawo, a praktyka

 

12.00– 12.15

Przerwa na kawę

12.15 – 13.30

 

 1. Compliance w spółkach publicznych

Prowadzący:

 1. Założenia polityki wynagrodzeń i sprawozdań o wynagrodzeniach
 2. Polityka wynagrodzeń – najważniejsze kwestie
 3. Polityka wynagrodzeń a Rada Nadzorcza – nowe obowiązki
 4. Systemy zarządzania zgodnością dla spółek giełdowych – wytyczne GPW oraz komitetu ds. compliance GPW w tym w szczególności:
  1. Kodeks antykorupcyjny
  2. Rola Compliance Officera w ramach spółki publicznej
  3. Rekomendacje dotyczące tworzenia mechanizmów służących finansowaniu korzyści majątkowych oraz osobistych
  4. Szkolenia z zakresu zgodności
  5. Klauzule do stosowania w umowach
  6. Poszczególne procedury, w tym kwestie związane z sygnalistami
 5. Compliance a obowiązki informacyjne

13.30– 14.00

Przerwa obiadowa

 

14.00 – 15.30

III. Dobre praktyki dotyczące komitetów audytu

Prowadzący:

 1. Rola komitetu audytu
 2. Dobre praktyki powoływania, składu (przedstawienie oraz analiza dobrych praktyk KNF z 24 grudnia 2019 roku) m.in.:
  1. Termin powołania członków komitetu audytu
  2. Wymogi dla poszczególnych członków komitetu audytu
  3. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
  4. Realizacja procesu powołania firmy audytorskiej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
30 stycznia 2020 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w seminarium, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
690 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl