Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Najnowsze zmiany w zakresie VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Skutki wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. i uchwały NSA.

PROGRAM:

 1. Konsolidacja podatkowa jednostek budżetowych i zakładów budżetowych JST – skutki wyroku TSUE (C-276/14) i uchwały NSA (I FPS/4/15):
 • gmina jako podatnik VAT z tytułu wszystkich czynności wykonywanych również przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • skutki utraty zwolnień podmiotowych,
 • zastosowanie tez wyroku w czasie – wsteczne rozliczenie podatku,
 • organizacyjne i podatkowe skutki konsolidacji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
 • usługi wykonywane pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi – dokumentowanie i rozliczanie,
 • skutki przekazania inwestycji gminnych i powiatowych jednostkom i zakładom budżetowym,
 • zasady dokumentowania transakcji dokonywanych na rachunek JST,
 • zasady prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • problem kas rejestrujących.
 1. Zmiany w zakresie zasad odliczania podatku naliczonego proporcją:
 • czynności niepodlegające opodatkowaniu włączone do tzw. „prewspółczynnika”,
 • podmioty, których dotyczy obowiązek stosowania „prewspółczynnika”,
 • nowe zasady proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego,
 • omówienie ustawowych sposobów liczenia proporcji,
 • klucz podziału proporcji według rozporządzenia Ministra Finansów z grudnia 2015,
 • dochody gmin, powiatów, jednostek i zakładów objęte metodą przychodową wyliczania prewspółczynnika,
 • korekta „prewspółczynnika” po zakończeniu roku,
 • wieloletnia korekta podatku naliczonego za pomocą prewspółczynnika,
 • kwalifikowanie przychodów finansowych dla ustalania proporcji,
 • czynności wyłączające stosowanie prewspółczynnika.
 1. Refakturowanie usług w świetle orzecznictwa TSUE:
 • świadczenia złożone w świetle orzecznictwa TSUE ze szczególnym uwzględnieniem wyroków w sprawach: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Field Fisher Waterhouse,
 • warunki refakturowania usług wskazane w orzecznictwie TSUE,
 • możliwość refakturowania dodatkowych kosztów, w tym podatku od nieruchomości, opłat śmieciowych, podatku od nieruchomości,
 • stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie refakturowania przy świadczeniach złożonych, w tym związanych z najmem oraz mediami,
 • refakturowanie usług a stawka podatkowa, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku.
 1. Rozliczanie odwrotnego obciążenia (wyroby stalowe, złom, komputery, telefony):
 • katalog towarów i usług, przy dostawie których podatek rozlicza nabywca (m.in.: wyroby stalowe i miedziane, surowce wtórne, komputery przenośne, telefony komórkowe),
 • obowiązek rozliczenia podatku przez nabywcę-podatnika czynnego,
 • weryfikowanie nabywcy,
 • ustalanie podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
 • moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy i nabywcy,
 • faktura a prawo do odliczania podatku naliczonego,
 • limity kwotowe w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach dotyczących elektroniki,
 • korygowanie rozliczeń przy zmianie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku oraz zmianie limitów transakcji,
 • moment dokonania korekt transakcji w związku z nieprawidłowym wystawianiem faktur przez sprzedawcę,
 • obowiązki związane ze składaniem informacji VAT-27.
 1. Likwidacja stawki obniżonej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej:
 • przyczyny podwyższenia stawki podatkowej,
 • towary objęte stawką podstawową,
 • stosowanie stawek w okresie przejściowym,
 • wpływ zmiany stawki VAT na proces zamówień publicznych.
 1. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 luty 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl