Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie Specjalne Strefy ekonomiczne

Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą.

Specjalne Strefy Ekonomiczne powstały w Polsce w celu przyspieszenia rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy. Obecnie działa w Polsce 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych.

specjalne strefy ekonomiczne w polsce

Specjalne Strefy Ekonomiczne to tereny przeznaczone  do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się  na inwestycje w obszarach, gdzie położona jest Specjalna Strefa Ekonomiczna, aby w pełni korzystać z ulg i preferencyjnych warunków prowadzenia biznesu powinni posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie regulacji prawnych i podatkowych.

Centrum Rozwoju Finansów realizuje od wielu lat szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedsiębiorców działających na terenach SSE.

sse

Szkolenia podatkowe cieszę się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Szkolenie dla SSE to nie tylko omówienie aktualnych regulacji prawnych i ostatniej nowelizacji ustawy o Specjalnych Stefach Ekonomicznych, ale także prezentacja najnowszych interpretacji i orzeczeń dotyczących podatkowej kwalifikacji przychodów i kosztów powstających na terenie SSE do działalności zwolnionej lub opodatkowanej. Szkolenie  prowadzone jest przez doradców podatkowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze firm działających na terenie SSE.

Pomimo upływu w ubiegłym roku  rocznicy 20 lat od momentu utworzenia pierwszej SSE w Polsce (Mielecka SSE) kwalifikacja poszczególnych zdarzeń ekonomicznych do działalności zwolnionej z opodatkowania w dalszym ciągu jest niepewna i podlega zmianom, w zależności od aktualnie obowiązującej linii interpretacyjnej.

W minionym 2014  zostało wydanych szereg na swój sposób przełomowym wyroków NSA, dotyczących m.in. przychodów ze zbycia odpadów czy uprawnień do emisji Co2, lub też kosztów związanych z nabyciem usług wykonanych fizycznie poza terenem SSE. Proponowane Państwu szkolenie skupia się na zaprezentowaniu właśnie tych najnowszych interpretacji i wyroków, jednakże w kontekście całokształtu rozliczenia działalności danego podmiotu na działalność zwolnioną i opodatkowaną.

Szkolenie dla Specjalnych Stref Ekonomicznych przynosi uczestnikom wiele korzyści w postaci nabycia praktycznych umiejętności. Pozwala prawidłowo zakwalifikować przychody i koszty do danego rodzaju prowadzonej działalności. Uczestnicy decydujący się na szkolenie ćwiczą na przykładach dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i rozliczanie pomocy publicznej. Szkolenia dedykowane są dla przedsiębiorców, którzy działają na podstawie zezwoleń wydanych przed 2014 r. oraz dla tych, którzy otrzymali nowe zezwolenia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszych szkoleń dla SSE.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl