Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zamknięcie roku szkolenie

Zmiany w przepisach wymagają od osób zajmujących się przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz od osób oferujących usługi z zakresu księgowości ciągłego dokształcania się. Z myślą o tych, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie sprawozdań finansowych i podatkowych, organizujemy dedykowane szkolenia i kursy.

Ustawodawca nakłada na osoby prowadzące działalność gospodarczą wiele obowiązków. Większość z tych osób, by uniknąć konieczności samodzielnego rozliczania dokumentów czy zamykania roku podatkowego, decyduje się na współpracę z biurami rachunkowymi. Takie rozwiązanie przynosi konkretne oszczędności zarówno finansowe, jak i czasowe – dzięki pomocy księgowych nie ma potrzeby zapoznawania się z wieloma przepisami, które nie zawsze są jasne i precyzyjne.

bilans szkolenia 1

Księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych muszą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę o zmiany w prawie podatkowym, by uniknąć kosztownych pomyłek. Z uwagi na konieczność przyswojenia ogromnej ilości materiału i uzupełniania wiedzy, najlepszym sposobem jest korzystanie z kompleksowych szkoleń. Nasze szkolenia z zakresu zamknięcia roku i bilansu są na najwyższym poziomie merytorycznym, uwzględniające ostatnie i planowane zmiany w podatkach i rachunkowości i co istotne, są prowadzone przez wybitnych i doświadczonych specjalistów.

Uczyć się od najlepszych

Praca w zawodzie księgowego nie jest łatwa, systematyczne pogłębianie wiedzy to najlepszy sposób na komfortowe wykonywanie obowiązków bez obaw o pomyłki i związaną z nimi kwestią odpowiedzialności. Osoby zajmujące się na co dzień prowadzeniem ksiąg rachunkowych, muszą pamiętać, że w przepisach podatkowych i rachunkowości brak jest stabilności. Te dziedziny są nowelizowane zarówno na poziomie aktów prawnych, ale także w postaci nowych orzeczeń sądów i organów podatkowych . Jednym z ważniejszych wyzwań dla księgowego jest bilans. Szkolenia, które księgowy przeszedł w ciągu na pewno pomogą dobrze przygotować się do tego trudnego zadania.

Ofertę w tym zakresie prezentuje m.in. Centrum Rozwoju Finansów (www.crf.pl). Nasze szkolenia w zakresie zamknięcia roku i bilansu wyróżnia wysoki poziom merytoryczny oraz specyfikacja branżowa.

Szkolenia branżowe z zamknięcia roku i bilansu

bilans szkolenia 2

Szkolenia z zamknięcia roku i bilansu mają na celu kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień związanych z rozliczeniem podatkowym i przygotowaniem sprawozdania finansowego na koniec roku. Uczestnicy podczas szkoleń branżowych mają okazję nie tylko do uczestnictwa w ciekawych wykładach, ale również wymianę cennych doświadczeń z przedstawicielami innych firm z branży.

Specyfika konkretnej branży niejednokrotnie ma wpływ na dodatkowe obowiązki przy sporządzaniu sprawozdań (jak np. wspomniany bilans), szkolenia, które organizujemy są poparte licznymi przykładami praktycznymi, które bardzo się przydają w codziennej pracy.

Szkolenia z zamknięcia roku i bilansu organizujemy dla jednostek sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, dla branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej, informatycznej i wiele innych.

 

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl