Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nowa Rekomendacja U- wdrożenie w Banku Spółdzielczym. Polityka bancassurance w banku. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych

PROWADZĄCY:

Paweł Stykowski

Paweł Stykowski jest radcą prawnym kierującym Departamentem Prawa Ubezpieczeń w DWF Poland. Specjalizuje się w prawie usług finansowych, w szczególności prawie ubezpieczeniowym i instrumentów finansowych. Zajmuje się również prawem ochrony konsumentów i kwestiami compliance.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży finansowej. Przed dołączeniem do DWF był szefem zespołu usług finansowych i compliance w uznanej międzynarodowej kancelarii. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego i compliance officera w zakładzie ubezpieczeń. W swojej karierze doradzał instytucjom finansowym zarówno z ramienia kancelarii, jak również jako prawnik wewnętrzny.

Co istotne, Paweł od lat prowadzi szkolenia dla branży finansowej. Prowadzi szkolenia z każdego obszaru działalności bankowej i ubezpieczeniowej – od tworzenia produktów, przez dystrybucję po rozpatrywanie reklamacji. Wyniki ankiet uczestników wskazują, że jego szkolenia są oceniane bardzo wysoko

 

PROGRAM:

1) Podstawy dystrybucji ubezpieczeń:

– kim są agenci i brokerzy?;

– analiza potrzeb klienta;

– rozliczanie wynagrodzenia;

2) Rekomendacja U – skutki prawne i zakres zastosowania;

3) Wymogi wynikające z Rekomendacji U:

– w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej;

– w odniesieniu do zarządzania ryzykiem;

– wobec komitetu audytu oraz kontroli wewnętrznej.

4) Sprzedaż ubezpieczeń wg Rekomendacji U:

– spełnianie obowiązków informacyjnych;

– wymogi co do zabezpieczania ekspozycji kredytowej;

– uprawnienia ubezpieczonych wobec ubezpieczyciela i banku;

– roszczenia regresowe;

– produkt a wartość dla klienta;

– treść umowy ubezpieczenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 299 00 34, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 sierpnia 2023 r.
21 września 2023 r.

Godziny zajęć: 9.00-12.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
390 zł od każdej kolejnej osoby z Banku

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl