Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, OZE

Główne zagadnienia:
– pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach
– „stare” i „nowe” świadectwa efektywności energetycznej
– umorzenie certyfikatów, opłaty zastępcze
– obrót „białymi certyfikatami”
– audyt efektywności energetycznej
– audyt energetyczny przedsiębiorstwa
– aspekty rachunkowe i podatkowe świadectw pochodzenia i efektywności

Szkolenie skierowane jest do: Prezesów, Kadry Zarządzającej, Głównych Księgowych, Kontrolerów kosztów, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Strategicznych, Dyrektorów Ekonomicznych, Dyrektorów ds. Rozwoju, Dyrektorów Technicznych, Dyrektorów ds. Inwestycji, OZE, przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych, gazowych, energochłonnych, dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.

PROGRAM:

9.00 – 9.15 Rejestracja i poranna kawa
9.30 Rozpoczęcie
9.30 – 10.30
I. Pozyskanie wsparcia – jak uzyskać świadectwo efektywności energetycznej:
a) katalog przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej – nowe obwieszczenie Ministra Energii z 23 listopada 2016 r.
b) ustawowe przesłanki uniemożliwiające uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej,
c) wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, załączniki do wniosku, tryb procedowania,
d) określanie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej, kontrola Prezesa URE, przesłanki odmowy wydania świadectwa efektywności energetycznej, tryb odwoławczy.

10.30 – 11.45
II. Obowiązki wynikające z funkcjonowania systemów wsparcia
a) zakres podmiotowy – kto jest zobowiązany do realizacji obowiązków,
b) podstawa realizacji obowiązku – jak obliczyć poziom obowiązku – główne zagadnienia problemowe,
c) sposób realizacji obowiązków – realizacja przedsięwzięcia efektywnościowego, pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej, opłata zastępcza, odbiorcy energochłonni,
d) „stare” i „nowe” świadectwa efektywności energetycznej a realizacja obowiązku – wykładnia nowych regulacji prawnych,
e) obowiązek za rok 2016 – zasady rozliczenia częściowego.

III. Konsekwencje zmian ustawodawczych dla funkcjonowania rejestru świadectw pochodzenia (RŚP), w tym dla obrotu „białymi certyfikatami” na rynku praw majątkowych prowadzonym przez TGE.

IV. Prawa majątkowe jako wymierna korzyść z uczestnictwa w systemie wsparcia.

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30
V. Realizacja przedsięwzięcia jako warunek konieczny uzyskania wsparcia:
a) audyt efektywności energetycznej, metody wykonania,
b) weryfikacja audytu efektywności energetycznej i jej skutki,
c) zawiadomienie o realizacji przedsięwzięcia, oświadczenie.

VI. Audyty energetyczne przedsiębiorstw – podstawowe założenia nowego obowiązku wprowadzonego do ustawy o efektywności energetycznej:
a) podmioty zobowiązane,
b) zakres przedmiotowy obowiązku,
c) systemy zarządzania energią, system zarządzania środowiskowego.

13.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.15
VII. Aspekty rachunkowe świadectw pochodzenia energii i świadectw efektywności energetycznej
1. Ujęcie początkowe świadectw
2. Wycena i prezentacja świadectw na dzień bilansowy
3. Oszacowanie, ujęcie i prezentacja rezerwy z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw do umorzenia
4. Wymagania w zakresie sprawozdawczości finansowej

15.30- 16.30
VIII. Podatkowe aspekty obrotu prawami majątkowymi.

16.30 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 marca 2017 r. Warszawa
21 marca 2017 r. Katowice

Godziny zajęć: 9.30-16.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
990 zł + 23% VAT od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl