Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH MAR i MAD II SKUTKI ZMIAN DLA EMITENTÓW – nowe zasady raportowania, informacje poufne w MAR – informacja poufna na przykładach i w nowym stanie prawnym – najnowsze standardy ESMA, najnowsze praktyki KNF – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Seminarium skierowane jest do: Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, prawników, operatorów ESPI i EBI, osób odpowiedzialnych za przygotowanie raportów rocznych i okresowych, kierowników i specjalistów działów sprawozdawczości, finansowych, księgowych i controllingu, a także działów relacji inwestorskich oraz wszystkich zainteresowanych problematyką należytego wypełniania obowiązków informacyjnych   i sprawozdawczych w spółkach giełdowych.

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00 – 11.30
I. MAR / MAD II – skutki zmian dla emitentów
1. Nowe zasady raportowania w MAR
2. Informacje poufne w MAR – nowa (stara) regulacja z uwzględnieniem najnowszych standardów ESMA oraz najnowszej praktyki KNF
3. Szczególne przypadki przekazywania informacji poufnych w świetle nowych przepisów (w tym w szczególności komunikacja z większościowym akcjonariuszem)
4. Instrumenty ograniczenia ryzyka w nowym otoczeniu prawnym
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
11.45 – 13.45
II. Obowiązki informacyjne spółek giełdowych w obecnej praktyce i planowane zmiany
Panel I
INFORMACJA POUFNA – Studium przepisów i praktyki spółek
1. ZMIANA PRZEPISÓW – ZMIANA FILOZOFII RAPORTOWANIA
2. WZROST ZNACZENIA INFORMACJI POUFNEJ:
a) Definicja i dotychczasowa praktyka jej stosowania
b) Nowa definicja informacji poufnej
c) Przykłady – jak kwalifikować informacje
d) Zasady publikacji
e) Opóźnienia informacji poufnej – stosowanie i konsekwencje
f) Listy osób fizycznych mających dostęp do informacji poufnych.
3. UMOWA ZNACZĄCA I NEGOCJACJE
4. AKTYWA O ZNACZNEJ WARTOŚCI – zasady kalkulacji
5. PRZYJĘCIE I MODYFIKACJA STRATEGII,
6. PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE PODZIAŁU, POŁĄCZENIA, PRZEKSZTAŁCENIA EMITENTA
7. SPORZĄDZENIE PROGNOZY LUB SZACUNKÓW WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA LUB JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
8. DYWIDENDA
9. ODPISY, REZERWY, ONE-OFF’Y
Panel 2
AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ – jak będzie wyglądał „nowy” porządek prawny?
1. NOWE AKTY PRAWNE RYNKU GIEŁDOWEGO
2. OMÓWIENIE DYREKTYW I ROZPORZĄDZENIA UNII EUROPEJSKIEJ
3. NOWE SANKCJE – DYREKTYWA MAD I TRANSPARENCY
4. DYREKTYWA TRANSPARENCY:
a) implementacja Dyrektywy do polskiego porządku prawnego
b) rozwiązania dotyczące raportów okresowych
5. OMÓWIENIE PRZYGOTOWANYCH ZMIAN DO USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
6. OMÓWIENIE PRZYGOTOWANYCH ZMIAN DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH
7. ROZPORZĄDZENIE MAR:
a) Informacja poufna według MAR
b) Lista insiderów – nowe rozwiązania
c) Opóźnienie informacji poufnej po zmianach
d) Nowe możliwości: „badanie rynku”
8. MAR A POLSKIE REGULACJE – BRAK KATALOGU RAPORTÓW BIEŻĄCYCH
9. AKTY DELEGOWANE I WYKONAWCZE DO ROZPORZĄDZENIA MAR
10. REGULACYJNE I WYKONAWCZE STANDARDY TECHNICZNE ORAZ WYTYCZNE ESMA
13.45 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00
III. Dobre Praktyki Spółek Notowanych- najnowsze, najczęstsze wątpliwości, raportowanie
16.00 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
październik 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
690 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl