Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWE REGULACJE RYNKU CIEPŁA – warsztaty uwzględniające: zmiany w obowiązku zakupu ciepła (art. 116 ustawy OZE) i zasady przyłączenia OZE do sieci, nowości w taryfach uproszczonych oraz zwrot z kapitału i opłata efektywnościowa po nowym roku, ­możliwe zmiany art. 44 ustawy – Prawo energetyczne przez ustawę REMIT, ­wszystko co warto wiedzieć o zapasach paliw w bliskim już sezonie grzewczym, ­nowości z obszaru wstrzymania dostaw paliw i energii

Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, Głównych Księgowych, Kontrolerów kosztów, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Strategicznych, Dyrektorów Ekonomicznych, Dyrektorów ds. Rozwoju, Dyrektorów Technicznych, Dyrektorów ds. Inwestycji, osób zajmujących sporządzaniem taryf dla ciepła oraz wszystkich zainteresowanych tematyką w branży ciepłowniczej i energetycznej.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa
10.00 – Rozpoczęcie
10.00 – 11.45
I. Prawa i obowiązki uczestników rynków ciepła:
• uczestnicy rynków ciepła,
• koncesja i taryfa,
• prowadzenie ewidencji księgowej i sporządzanie sprawozdania w świetle obowiązujących przepisów art. 44 ustawy – Prawo energetyczne oraz projektowanej zmiany przez tzw. ustawę REMIT,
• rozstrzyganie sporów i nakładania kar pieniężnych,
• możliwości odwoławcze.
II. Regulacje w zakresie zapasów paliw:
• źródło obowiązku,
• realizacja obowiązku,
• obliczenie wielkości wymaganego zapasu,
• badanie stanu zapasów, kontrola oraz kontrola in situ,
• sankcje,
• wyroki sądów.
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 14.00
III. Taryfa dla ciepła
• zasady kształtowania taryf dla ciepła,
• pojęcie kosztu uzasadnionego i kształtowanie taryfy na bazie kosztów,
• uzasadniony zwrot z kapitału – co będzie po ekspirowaniu aktualnych zasad 2012 – 2015,
• koszty efektywności energetycznej w świetle wygasającej ustawy o efektywności energetycznej oraz projektu nowej ustawy o efektywności energetycznej,
• taryfy dla kogeneracji,
• uproszczona i kosztowa taryfa dla ciepła wytworzonego w TPOK po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii,
• znowelizowane przez art. 116 ustawy o odnawialnych źródłach energii przepisy, dotyczące wsparcia dla ciepła z OZE lub TPOK.

14.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.45
IV. Publiczno-prawny obowiązek przyłączenia do sieci
• wniosek o przyłączenie i wydanie warunków przyłączenia,
• umowa o przyłączenie do sieci i umowa sprzedaży energii,
• umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła,
• możliwości odmowy przyłączenia do sieci,
• rozstrzyganie kwestii spornych,
• podleganie karze,
• przyłączenie źródła do sieci ciepłowniczej.
V. Nowe zasady wstrzymania dostaw paliw i energii (w tym ciepła):
• przesłanki uzasadniające wstrzymanie dostaw ciepła,
• wstrzymanie dostaw dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi,
• wstrzymanie dostaw dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi,
• tryb reklamacyjny,
• elementy sądownictwa polubownego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 listopada 2015 r. Białystok

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl