Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ – zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych -zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych -nowy system elektronicznych dokumentów dostaw

PROGRAM:

1. Obecny system rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.:
a. Definicja ubytków wyrobów akcyzowych;
b. Zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych;

2. Proponowane zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.:
a. Nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych;
b. Zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych;

3. Obecny system przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in.
a. Kategorie zwolnień od akcyzy;
b. Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy;
c. Kategorie przypadków objętych możliwością zastosowania zerowej stawki akcyzy;
d. Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy;

4. Proponowane zmiany w systemie przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in.
a. Nowe obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw;
b. Nowe obowiązki formalne w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw;

5. Obecny system przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

6. Proponowane zmiany w zakresie systemu przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

7. Obecny system stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe.

8. Proponowane zmiany w zakresie systemu stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe.

9. Obecne regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

10. Proponowane regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 marca 2018 r. Katowice
27 marca 2018 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
690 zł + VAT Od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl