Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nowość! Data wejścia w życie: 25 września 2024r. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie Sygnalistów Przykładowy program dla banku/firmy/urzędu/szkoły/JST/innych podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego Nowe wyjaśnienia dotyczące administracji publicznej/samorządowej/ szkół, urzędów, banków, firm.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia/pracodawców z nowymi obowiązkami wynikającymi z DYREKTYWY O SYGNALISTACH (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii) – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 25.09.2024R. Praktyczne omówienie: zasad wprowadzania kanałów do zgłaszania nieprawidłowości – czego dotyczą nieprawidłowości, zasad ochrony sygnalistów, kar za złamanie przepisów. BEZPOŚREDNIE STOSOWANIE W/W DYREKTYWY!!!

PROGRAM:

1. RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O SYGNALISTACH – OSTATECZNA WERSJA UCHWALONA W SEJMIE 14.06.2024R. – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 25.09.2024R.
– PRAWO PRACY – JAKO NOWA KATEGORIA NARUSZEŃ????
– limit pracowników + zleceniobiorcy!!!
– wydłużenie vacatio legis z 14 dni do 3 miesięcy!!!
– rozszerzenie katalogu osób zgłaszających!!
– skrócenie okresu przechowywania danych z 5 lat na 12 m-cy!!!
– zmiana sankcji karnych – CO Z WIĘZIENIEM???
– DZIAŁANIA ODWETOWE – NA NAWET SAMO ICH ZAPOWIADANIE – SANKCJE!!!
2. DYREKTYWA O SYGNALISTACH – zakres obowiązywania, zasady wprowadzania, kary za jej złamanie. CZY JEST POTRZEBNA?
3. TERMINY – na wprowadzenie w życie w/w dyrektywy, dyrektywa – a przepisy krajowe. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DATA WEJŚCIA W ŻYCIE SYGNALISTÓW/NOWE WYJAŚNIENIA!!!! Wejście w życie – 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy!!!
4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WPROWADZENIE DYREKTYWY U PRACODAWCY. ZASADY WPROWADZANIA PROCEDUR, ZAESPÓŁ DS. SYGNALISTÓW/ZASADY JEGO POWOŁYWANIA.
5. KANAŁY NA ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI – zasady wyboru najlepszego, wprowadzenie go w życie, omówienie praktycznych przypadków. WYBÓR NAJLEPSZEGO KANAŁU!!!!
6. NIEPRAWIDŁOWOŚCI – czego dotyczy dyrektywa, rodzaje nieprawidłowości, omówienie konkretnych przypadków dotyczących: PRAWA PRACY, kadr, płac, ZFŚS, RODO.
7. OCHRONA SYGNALISTÓW – czego dotyczy ochrona, zakres i środki ochrony, zasady kontaktowania się z sygnalistami, odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony.
8. DANE OSOBOWE SYGNALISTÓW – ochrona danych osobowych, odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
9. DYREKTYWA – A PRZEPISY KRAJOWE/USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO?
10. CZEGO BĘDĄ DOTYCZYĆ ZGŁOSZENIA W KADRACH, PŁACACH, ZFŚS, RODO – CO POPRAWIĆ/JAKIE NARUSZENIA WYELIMINOWAĆ?
11. PYTANIA UCZESTNIKÓW.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl