Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

#NPE, #FBE – podejście do zarządzania oraz raportowania ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu tematycznego dot. ekspozycji nieobsługiwanych #NPE oraz restrukturyzowanych #FBE z odniesieniem do wytycznych EBA w tym przedmiocie.
Korzyści ze szkolenia:
Usystematyzowanie obecnie obowiązującego zakresu legislacyjnego wraz z odniesieniem do wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.
Szkolenie adresowane jest do:
1. Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem
2. Pracowników Banków odpowiedzialnych za proces udzielania oraz monitorowania kredytów
3. Pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesu kredytowego
4. Pracowników jednostek audytu wewnętrznego/kontroli wewnętrznej

PROGRAM:

I. #NPE – ekspozycje nieobsługiwane – wytyczne EBA/GL/2016/07

a) definicja niewykonania zobowiązania oraz spójne jej stosowanie
b) kryterium przeterminowania jako podstawa niewykonania zobowiązania
c) elementy wskazujące na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania
d) kryteria przywrócenia statusu niewykonania zobowiązania

II. #NPE oraz #FBE – wytyczne dot. zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi EBA/GL/2018/06:

a) przedmiot oraz podstawowe definicje
b) strategia w zakresie NPE
c) zarządzania i działania dot. NPE
d) restrukturyzacja #FBE
e) rozpoznawanie NPE oraz restrukturyzacja

III. Wycena zabezpieczeń – ruchomości, nieruchomości ustanowione na potrzeby NPE

IV. Ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r.

a) przedmiot oraz zakres stosowania
b) podstawowe definicje

V. Wzory na potrzeby ujawnienia (przykładowe odniesienia):

a) ekspozycje restrukturyzowane
b) ekspozycje nieobsługiwane
c) zmiany stanu posiadanych kredytów nieobsługiwanych
d) w zakresie wyceny zabezpieczeń

VI. Raportowanie dot. pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych NPE

a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/630 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
b. wymóg minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
c. NPE LC1 – LC3 – Pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych – omówienie zasady prezentacji informacji w formatach raportowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl