Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

#NPE, #FBE – podejście do zarządzania oraz raportowania ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu tematycznego dot. ekspozycji nieobsługiwanych #NPE oraz restrukturyzowanych #FBE z odniesieniem do wytycznych EBA w tym przedmiocie.
Korzyści ze szkolenia:
Usystematyzowanie obecnie obowiązującego zakresu legislacyjnego wraz z odniesieniem do wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.
Szkolenie adresowane jest do:
1. Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem
2. Pracowników Banków odpowiedzialnych za proces udzielania oraz monitorowania kredytów
3. Pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesu kredytowego
4. Pracowników jednostek audytu wewnętrznego/kontroli wewnętrznej

PROWADZĄCY:

Anna Kalinowska

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych, członek Komitetu Doradczego przy Związku Banków Polskich.                                                                                   Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG.                                                                                                                               Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników. Obecnie zgłębia tematykę Europejskiego Zielonego Ładu oraz standardów w obszarze ESG realizując studia podyplomowe z zakresu Zrównoważonego finansowania i ESG w Akademii Leona Koźmińskiego i Studia MBA z zakresu Zielonej transformacji w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

PROGRAM:

I. #NPE – ekspozycje nieobsługiwane – wytyczne EBA/GL/2016/07
a) definicja niewykonania zobowiązania oraz spójne jej stosowanie
b) kryterium przeterminowania jako podstawa niewykonania zobowiązania
c) elementy wskazujące na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania
d) kryteria przywrócenia statusu niewykonania zobowiązania
II. #NPE oraz #FBE – wytyczne dot. zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi EBA/GL/2018/06:
a) przedmiot oraz podstawowe definicje
b) strategia w zakresie NPE
c) zarządzania i działania dot. NPE
d) restrukturyzacja #FBE
e) rozpoznawanie NPE oraz restrukturyzacja
III. Wycena zabezpieczeń – ruchomości, nieruchomości ustanowione na potrzeby NPE
IV. Ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r.
a) przedmiot oraz zakres stosowania
b) podstawowe definicje
V. Wzory na potrzeby ujawnienia (przykładowe odniesienia):
a) ekspozycje restrukturyzowane
b) ekspozycje nieobsługiwane
c) zmiany stanu posiadanych kredytów nieobsługiwanych
d) w zakresie wyceny zabezpieczeń
VI. Raportowanie dot. pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych NPE
a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/630 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
b. wymóg minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
c. NPE LC1 – LC3 – Pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych – omówienie zasady prezentacji informacji w formatach raportowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl