Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

OBOWIĄZEK STOSOWANIA NOWYCH WYTYCZNYCH EBA I REKOMENDACJI D W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie adresowane jest dla Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych, pracowników działu IT
CEL SZKOLENIA
Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem, w tym audytowaniem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego, nowych wytycznych EBA oraz dobrych praktyk wynikających z ISO 27001.

KORZYŚCI SZKOLENIA
• Pozyskanie wiedzy dotyczącej Rekomendacji D i praktycznych aspektów jej wykorzystania
• Zapoznanie się z nowymi wytycznymi EBA w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i bezpieczeństwem ICT
• Umiejętność oceny kluczowych zagadnień i obszarów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwa środowiska informatycznego Banku Spółdzielczego
• Zdobycie praktycznej wiedzy i wskazówek w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, w tym cyberbezpieczeństwem, w zakresie, w jakim informacje są przechowywane w systemach ICT zgodnie z obowiązującymi standardami

PROWADZĄCY:

MACIEJ GROMEK

Systemowy Inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym funkcjonująca w Bankach Spółdzielczych. Doświadczenie zawodowe: administracja zasobami teleinformatycznymi, dobór oraz wdrażanie rozwiązań IT, audyty bezpieczeństwa informacji, audyty technologiczne sieci informatycznej Banku, audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymogami KRI. Wykształcenie: wyższe – politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, techniczne – Technik-Informatyk, ITIL®Foundation Certificate in IT Service Management.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do tematu
2. Podział zadań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska informatycznego
3. Rozwój środowiska teleinformatycznego.
• Projekty w zakresie środowiska teleinformatycznego
• Rozwój systemów informatycznych
4. Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego.
• Zarządzanie danymi
• Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną
• Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług
• Kontrola dostępu
• Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
• Wsparcie dla użytkowników
• Edukacja pracowników
• Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego
• Zarządzanie elektronicznymi kanałami dostępu
• Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego
5. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.
• System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
• Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
• Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
1 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl