Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Obowiązki dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w zakresie wymogów ESG w praktyce Banków spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W grudniu 2021 weszły w życie „Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego #EBA oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych #ESMA w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06). Konieczne będzie uwzględnienie w ramach oceny odpowiedniości członków zarządu (zarówno indywidualnej jak i zbiorowej) kompetencji w zakresie: zarządzania ryzkami #ESG oraz kwestii związanych z obszarem #AML.
Urząd nadzoru w styczniu 2022 zapowiedział zmiany w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF.
W ramach zrozumienia czym są zrównoważone finanse, należy dokonać przeglądu regulacji zrównoważonych finansowo tak, aby model biznesowy działania banku kierować w kierunku najważniejszych z nich:
o Wytyczne EBA (30/06/2021)
o Taksonomia UE
o Rozporządzenie SFDR
o Dyrektywa ujawnieniowa CSRD

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest prezentacja ważniejszych pojęć dotyczących zrównoważonego rozwoju, wytycznych i obowiązków regulacyjnych banków, zwłaszcza Zarządów i Rad Nadzorczych, których forma przyjęcia przekładać będzie się na realizowany scenariusz wyzwań klimatyczny (model biznesowy, obszar regulacyjny, zarządzanie ryzykiem, Strategia ESG)

PROGRAM:

1. Ewolucja zielonych zmian w sektorze finansowym (Raport IPCC, Porozumienie Paryskie, Europejski Zielony Ład).
2. Jak zmiany klimatyczne zmieniają biznes (regulacje, sektor finansowy, presja społeczna)?
3. Najważniejsze zagadnienia dotyczące kwestii klimatycznych (zrównoważone finanse, nowe ryzyka, ujawnienia klimatyczne, inicjatywa ESG).
4. Wyzwania regulacyjne i sprawozdawcze Banku Spółdzielczego (SIZ, przyszłe standardy raportowania niefinansowego ESRS).
5. Zasady i wskazówki dla Rad Nadzorczych dotyczące tworzenia nowego modelu biznesowego banku oraz nadzoru zarządzania w zakresie klimatem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl