Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 2019

– Obowiązki bieżące i okresowe
– Przygotowanie o Raportu Rocznego za 2018 rok
– Informacje poufne i raportowanie umów
– Raportowanie niefinansowe
– Nowe przepisy dotyczące PPK w kontekście spółek publicznych
– Nowe wymogi dotyczące oświadczeń związanych z komitetami audytu
– Dyrektywa o prawach akcjonariuszy
– Nowe zasady ładu korporacyjnego

Seminarium skierowane jest do: Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, Prawników, operatorów ESPI i EBI, Działów Relacji Inwestorskich, osób odpowiedzialnych za przygotowanie raportów rocznych i okresowych, kierowników i specjalistów działów sprawozdawczości, finansowych, księgowych i controllingu, oraz wszystkich zainteresowanych problematyką należytego wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w spółkach giełdowych.

PROGRAM:

9.30 – 10.00
Rejestracja i poranna kawa
10.00
Rozpoczęcie

10.00 – 11.30
Obowiązki informacyjne w kontekście nowego Rozporządzenia i regulacji Unii Europejskiej
Prowadzący:
Mateusz Bednarz, Radca Prawny– Arena Legal
I. Praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych
1. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych – zakres zmian
2. Nowy katalog zdarzeń bieżących podlegających raportowaniu a dotychczasowa praktyka – szczegółowa analiza

• bieżąca polityka informacyjna spółki z okrojonym katalogiem „istotnych spraw bieżących”
• opóźnianie informacji poufnych nowym lekarstwem na nieuwagę? Nowe wytyczne ESMA
• opóźnianie publikacji informacji poufnej – z codziennej praktyk
• lista dostępu i zakazy związane z posiadaniem informacji poufnej

3. Informacja poufna – przykłady praktyki rynkowej

• Zasady obiegu i ochrony informacji poufnych w grupie kapitałowej
• Regulacje wewnętrzne pomagające rozpoznawać i właściwie kwalifikować informacje poufne
• Upublicznianie informacji finansowych poza raportami okresowymi
• Prognozy, szacunki, zdarzenia jednorazowe
• Obieg informacji „giełdowych” w ramach grupy kapitałowej emitenta

11.30 – 11.45
Przerwa na kawę

11.45 – 12.45
1. Raportowanie okresowe a nowa ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach (…) – Komitet Audytu w raporcie rocznym
2. Nowe zasady raportowania walnych zgromadzeń i dywidendy
3. Zmiany w zakresie raportowania podsumowania subskrypcji oraz decyzji KDPW i GPW

12.45 – 13.30
Przerwa na obiad

13.30 – 15.00
Beata Chmielewska, Adwokat – Arena Legal
Mateusz Bednarz, Radca Prawny,– Arena Legal
1. Nowe przepisy dotyczące PPK w kontekście spółek publicznych

• a) Główne założenie regulacji
• b) Zasady funkcjonowania PPK
• c) Główne obowiązki i wdrożenie

2. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów

• Główne różnice w kontekście rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z 2009 roku
• Nowe wymogi dotyczące oświadczeń związanych z komitetami audytu – jako konsekwencja zmian w Ustawie o biegłych rewidentach w kontekście wymagań dotyczących składów komitetów audytu spółek giełdowych
• Wejście w życie oraz przepisy przejściowe

3. Aktualnie obowiązujące zasady ładu korporacyjnego na GPW (uwzględniające obowiązujący podział na zasady szczegółowe oraz rekomendacje), a także nowe standardy compliance dla spółek giełdowych jako nowy dokument określenia relacji związanych z szeroko pojętym ładem korporacyjnym w spółce
4. Raportowanie niefinansowe w kontekście implementacji dyrektywy 2014/95 („Dyrektywa o raportowaniu niefinansowym”)

• Główne założenia oraz stan implementacji Dyrektywy o raportowaniu niefinansowym do krajowego systemu prawnego
• Szczegółowe zmiany Ustawy o rachunkowości w kontekście raportowania niefinansowego (w szczególności art. 49, art. 55)

15.00 – 15.15
Przerwa kawowa

15.15 – 16.30
Mateusz Bednarz, Radca Prawny, Arena Legal
Karolina Bartosiewicz, Prawnik, Arena Legal
1. Dyrektywa o prawach akcjonariuszy (2007/36/WE) („Dyrektywa o prawach akcjonariuszy”) oraz jej nowelizacja (2017/18) („Nowelizacja Dyrektywy”) w kontekście zasad ładu korporacyjnego

• Przypomnienie głównych zasad dotyczących Dyrektywy o prawach akcjonariuszy
• Geneza nowelizacji Dyrektywy o prawach akcjonariuszy
• Wybrane zmiany wprowadzane przez Nowelizację Dyrektywy oraz konsekwencje w zakresie komunikacji ze spółkami dotyczące (i) kontroli wynagrodzeń, (ii) zwiększenia transparentności w zakresie identyfikacji akcjonariuszy, (iii) przejrzystości działań inwestorów instytucjonalnych, (iv) transakcji z podmiotami powiązanymi

2. Pytania i odpowiedzi
3. Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11 kwietnia 2019 r. Warszawa

Godziny zajęć: 9.30-16.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
750

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl