Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Obowiązki organów statutowych Banku, w tym Rady Nadzorczej i pracowników Banku, w zakresie sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021 r. z omówieniem wybranych, istotnych rodzajów ryzyka.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo

z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Marek Tarkowski

SPECJALIZACJA: windykacja należności kredytowych, tematyka związana z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy, prowadzenie postępowań pozasądowych, kredyty hipoteczne.
DOŚWIADCZENIE: Radca prawny – posiadający ponad 25 lat doświadczenia we współpracy
wyłącznie z Bankami Spółdzielczymi i BGŻ S.A. Posiada uprawnienia w zakresie pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, ma doświadczenie w realizacji działań
szkoleniowych i wdrożeniowych w bankach, prowadzi szkolenia m.in. z zakresu windykacji
należności, egzekucji z rachunku bankowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzenia
postępowań pozasądowych. Główne tematy realizowanych szkoleń: „Efektywna windykacja należności kredytowych (w tym restrukturyzacja)”, „E-SZKOLENIE: Kompleksowe szkolenie związane z
udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym – szkolenie okresowe”, „Działania, które
może podjąć Bank w celu odzyskania należności kredytowych bez udziału sądu i komornika

PROGRAM:

1. Podstawowe zadania, które powinny być uwzględnione w systemie zarządzania ryzykiem.
2. Podstawowe obowiązki Zarządu Banku w ramach systemu zarządzania ryzykiem.
3. Obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem.
4. Szczegółowe omówienie zarządzania ryzykiem kredytowym przez organy statutowe Banku.
5. Kompetencje Rady Nadzorczej, które powinny być realizowane w ramach systemu zarządzania ryzykiem kredytowym.
6. Istotne obowiązki organów statutowych Banku Spółdzielczego, w szczególności Rady Nadzorczej, w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym.
7. Udział Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w systemie zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
8. Nadzór organów statutowych Banku w zakresie zarządzania ryzykiem płynności finansowej.
9. Nadzór Zarządu Banku i Rady Nadzorczej w zakresie zarządzania ryzkiem braku zgodności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl