Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE GMIN Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI SKŁADANE DO WÓD POLSKICH I WIOŚ ZA 2023 ROK DO KOŃCA KWIETNIA 2024 ROKU. WZÓR SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA NIECZYTOŚCIAMI CIEKŁYMI.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Podstawy prawne realizacji obowiązku wójta, burmistrza, prezydenta miasta w zakresie sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi.
2. Zakres obowiązku sprawozdawczego. Jak pozyskać dane do sporządzenia sprawozdania ?
3. Liczba zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Czy w sprawozdaniu należy ujmować wszystkie zbiorniki i przydomowe oczyszczalnie czy tylko te które powstały w 2023 roku ?
4. Liczba właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik. bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Źródła danych do sprawozdania.
5. Liczba zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym. Źródła danych do sprawozdania.
6. Liczba zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina. Źródła danych do sprawozdania.
7. Częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3.
8. Ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe. Źródła danych do sprawozdania.
9. Ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
10. Stacje zlewne, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji. Źródła danych do sprawozdania.
11. Liczba przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli. Źródła danych do sprawozdania.
12. Omówienie wzoru sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta w zakresie sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi.
13. Pozostałe zagadnienia związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym gmin i obowiązkiem prowadzenia nowej ewidencji danych.
14. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl