Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ocena odpowiedniości członków organów zgodnie z metodyką opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Pod koniec stycznia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała nowe wytyczne wraz
z opracowaną metodyką dotyczącą oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych w tym banków spółdzielczych. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników
z metodologią przeprowadzania oceny odpowiedniości zgodnego z w/w wymogami oraz zaprezentowania sposobu przeprowadzania tego typu oceny w stosunku do poszczególnych członków organów banku. Na szkoleniu omówione zostaną również przypadki w jakich należy dokonywać oceny odpowiedniości, kiedy taka ocena jest wymagana, jak również działania jakie muszą podjąć banki w zależności od wyników tej oceny. Dodatkowo na szkoleniu zostaną zaprezentowane arkusze oceny odpowiedniości, z którymi osoby je wypełniające mają najwięcej problemów.

PROWADZĄCY:

Robert Konieczny

Specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej. Wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stałe współpracującym z wieloma firmami szkoleniowymi. Współpracował z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz wieloma bankami, m.in. „SanBank” Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach, Bank Spółdzielczy w Lubartowie oraz Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie. Robert Konieczny wykłada również zarządzanie ryzykiem operacyjnym na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości bankowej, podatkowej oraz systemu zarządzania ryzykiem.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie
2. Kryteria oceny:
a) Zasada proporcjonalności
b) Ocena indywidualna:
• Wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe
• Rękojmia
• Poświęcanie czasu
• Łączenie stanowisk
c) Dodatkowe kryteria dla członków Komitetów Audytu
• Niezależność
• Wiedza z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdania finansowego
• Wiedza z zakresu bankowości
d) Zbiorowa ocena kompetencji
3. Pierwotna ocena – w jakich przypadkach i kiedy należy dokonać takiej oceny
4. Wtórna ocena – w jakich przypadkach i kiedy należy dokonać takiej oceny
5. Skutki oceny i działania jakie należy podjąć:
a) Działania banku
b) Działania nadzoru

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl