Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ocena odpowiedniości członków zarządu oraz stanowisk istotnych w banku spółdzielczym.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

 

Najbliższa ocena odpowiedniości organów statutowych banku powinna być przeprowadzona już według nowych arkuszy opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym ocena wtórna członków zarządu oraz osób pełniących funkcje istotne w Banku.  Funkcjonująca w Banku Polityka zapewnienia odpowiedniości członków Zarządu oraz osób mających istotny wpływ na ryzyko banku powinna być uzupełniona między innymi o kryteria oceny związane z ryzykiem ESG, ryzykiem geopolitycznym oraz z AML/FT.

Celem niniejszej sesji jest przeprowadzenie przeglądu i wprowadzenie zmian do obowiązującej Polityki zapewnienia odpowiedniości w Zarządzie oraz funkcji kluczowych. Wspólne przeprowadzenie oceny członków Zarządu i ww. stanowisk istotnych (kluczowych) oraz oceny zbiorowej Zarządu.

 

 1. KORZYŚCI
 1. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wypełnić arkusz oceny indywidualnej jako członek zarządu oraz pracownik mający istotny wpływ na ryzyko Banku, z uwzględnieniem wymogów KNF z 2023r.
 2. Uczestnik pozna jak przenieść dane z ocen indywidualnych na oceny zbiorowe Zarządu.
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma przykład Polityki zapewnienia odpowiedniości w Zarządzie oraz oceny odpowiedniości osób których działalność ma istotny pływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w ….
 4. Uczestnikom szkolenia zostaną udostępnione załączniki do oceny indywidualnej członków Zarządu i stanowisk kluczowych (istotnych) – wypełnione dla standardowej oceny.

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Rady nadzorczej, członków Zarządu, pracowników ds. organizacji i ds. kadr, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, pracowników komórki ryzyka, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy w obszarze obsługi organów statutowych banku spółdzielczego.

PROGRAM:

1. Schemat przeprowadzania ocen organów statutowych,
2. Kryteria oraz częstotliwość oceny wtórnej,
3. Zmiany w metodyce oceny odpowiedniości:
a. AML/FT,
b. Ryzyko ESG,
c. Ryzyko geopolityczne.
4. Definicja osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na poziom ryzyka w Banku (Funkcje istotne):
a. Rozporządzenie PE 923/2021,
b. Rekomendacja Z KNF,
5. Definicja kryteriów oceny odpowiedniości z uwzględnieniem zmian Metodyki KNF:
a. Członków Zarządu,
b. Funkcji istotnych.
6. Zasady wypełniania arkuszy oceny wtórnej:
a. Członków zarządu,
b. Funkcji istotnych
7. Zmiany w formularzu WD oraz w formularzu oceny zbiorowej Zarządu.
8. Przeniesienie danych z ocen indywidualnych do oceny zbiorowej Zarządu.
9. Zapisy w protokołach, uchwałach Rady Nadzorczej.
10. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl