Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ocena realizacji Polityki cenowej oraz planu rentowności produktów kredytowych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Z dniem 30 czerwca 2021r. weszły w życie Wytyczne EBA (EBA/GL/2020/06) w sprawie udzielania i monitorowania kredytów. Wyżej wymienione Wytyczne wymagają wdrożenia w bankach polityki cenowej oraz planu rentowności produktów kredytowych.
Po okresie wdrożenia należy wprowadzić zasady monitorowania realizacji polityki cenowej oraz planu rentowności produktów kredytowych.

Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przygotowanie analizy realizacji Polityki cenowej produktów kredytowych w powiązaniu z weryfikacją zasad wdrażania nowych produktów oraz modyfikacji (cenowej) dotychczasowych produktów, a także opracowanie analizy realizacji planu rentowności produktów kredytowych.

I. KORZYŚCI
1. Na podstawie przeprowadzonej luki wdrożenia Wytycznych EBA w sprawie udzielania i monitorowania kredytów w trakcie zajęć zostanie zweryfikowana Polityka cenowa produktów kredytowych.
2. Uczestnik dowie się jak sporządzić (oszacować) plan rentowności produktów kredytowych.
3. Uczestnik szkolenia otrzyma wzory regulacji:
a. Polityki cenowej produktów kredytowych,
b. Zasad wdrażania i modyfikowania produktów (Zarządzanie zmianami),
c. Zasad stosowania odstępstw,
d. Plan rentowności produktów kredytowych.
4. Uczestnik otrzyma przykład notatki z analizy realizacji Polityki cenowej (z uwzględnieniem analizy odstępstw cenowych) oraz analizy planu rentowności produktów kredytowych.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem kredytowym, Analityków kredytowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie obsługi kredytów i zarządzania ryzykiem kredytowym.

PROWADZĄCY:

Renata Szostak

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem bankowym, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance), zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych. Wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), banki spółdzielcze. Aktualnie zatrudniona w banku spółdzielczym na Stanowisku ds. zgodności, funkcji kontroli oraz IOD. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Współautorka książki pt.: Rada nadzorcza w banku spółdzielczym. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Compliance i kontrola wewnętrzna. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany Oficer Compliance.

PROGRAM:

1. Przesłanki i podstawy prawne opracowania Polityki cenowej produktów kredytowych,
2. Podstawowe definicje,
3. Wyliczanie rentowności produktów kredytowych – ćwiczenia praktyczne na przykładach liczbowych,
4. Sporządzenie Planu rentowności produktów kredytowych,
5. Zasady weryfikacji cen w przypadku wdrażania nowych produktów i modyfikacji dotychczasowych produktów kredytowych,
6. Podział zadań w zakresie wprowadzania zmian w ww. obszarach.
7. Zasady wnioskowania o odstępstwo w zakresie Polityki cenowej,
8. Podział zadań w obszarze Polityki cenowej produktów kredytowych.
9. Okresowa analiza realizacja Polityki cenowej oraz planu rentowności produktów kredytowych – omówienie dokumentacji w tym zakresie.
10. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl