Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) Z ELEMNETAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Pracownicy Banku Spółdzielczego

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie pracownikom praktycznej niezbędnej, normatywnej wiedzy dot. stosowania zasad w podstawowym zakresie ochrony danych osobowych zawartych w RODO, bezpiecznego postępowania na stanowisku pracy, wykonywania swoich zadań zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami, wyrobienie nawyku odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy.
Omawia zasady bezpieczeństwa związane z:
• ochrona i przetwarzaniem danych osobowych
• uprawnionym dostępem do informacji
• użytkowaniem i obsługą otrzymanego sprzętu firmowego
• przechowywaniem dokumentacji służbowej
• zgłaszaniem zdarzeń, incydentów itp.

PROWADZĄCY:

Anna Strek

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych, analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji. Opracowuje dla klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła liczne kursy z zakresu ochrony danych osobowych.  Posiada certyfikat Audytora Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC

PROGRAM:

1. WPROWADZENIE
2. AKTUALNE PRZEPISY PRAWA
3. OCHRONA DANYCH NA STANOWISKU PRACY
4. ZABEZPIECZENIA FIZYCZNE
5. PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD CYBERBEZPIECZEŃSTWA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 kwietnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-11:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl