Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Odpowiedzialność banku za transakcje płatnicze nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane, z uwzględnieniem praktyki sądowej i nadzorczej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Podstawowe pojęcia (instrument płatniczy, rachunek płatniczy, transakcje płatnicze)
2. Uwierzytelnienie, silne uwierzytelnienie klienta (SCA), wyłączenie obowiązku stosowania SCA
3. Bezpieczeństwo transakcji płatniczych
4. Dopuszczalny zakres modyfikacji ustawowych zasad odpowiedzialności za transakcje płatnicze
5. Pojęcie autoryzacji transakcji płatniczej
6. Zgłoszenie transakcji nieautoryzowanej
7. Zasady odpowiedzialności banku za transakcje nieautoryzowane
8. Pełna odpowiedzialność płatnika za kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej
9. Przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie transakcji nieautoryzowanych
10. Poglądy Rzecznika Finansowego i UOKIK dotyczące odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane
11. Ograniczenie odpowiedzialności za transakcje płatnicze a regulacje dotyczące quasi – konsumenta
12. Współpraca z organami ścigania, składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
13. Odpowiedzialność w przypadku braku zastosowania SCA
14. Zasady rozpatrywania reklamacji usług płatniczych
15. Polityka informacyjna o zagrożeniach bezpieczeństwa
16. Transakcja płatnicza wykonana na błędny numer rachunku bankowego
17. Zasady odpowiedzialności banku za transakcje niewykonane i niewłaściwe wykonane
18. Pytania uczestników szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 lipca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl