Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w świetle nowych regulacji. Sposoby mitygowania ryzyka.

PROGRAM:

Część I
1. Geneza zmian w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
2. Podstawowe różnice i zmiany w stosunku do poprzedniej regulacji. Ich konsekwencje dla podmiotów objętych ustawą.
3. Siatka pojęciowa – podmiot zbiorowy i czyn zabroniony
4. Przesłanki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
a. Odpowiedzialność z tytułu czynu zabronionego
b. Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza
c. Odpowiedzialność związana z działaniami wobec sygnalistów
5. Odpowiedzialność w przypadku podziału, połączenia lub przekształcenia podmiotu zbiorowego
6. Zasady wyłączenia odpowiedzialności, zaniechania ukarania i dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
7. Zasady prowadzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
a. Strony postępowania, przedstawiciel, obrońca
b. Podstawy wszczęcia i rodzaje zakończenia postępowania
c. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego
d. Przebieg postępowania
e. Zarząd przymusowy, środki zapobiegawcze, zabezpieczenie majątkowe
8. Katalog kar i środków karnych nakładanych na podmioty zbiorowe

Część II
1. Odpowiedni system compliance instytucji jako narzędzie służące zwolnieniu z odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
2. Elementy skutecznego systemu compliance
a. procedury,
b. jednostki,
c. kultura organizacyjna.
3. Procedury whistleblowing – standardy rynkowe
4. Standardy rynku finansowego, jako wzór systemu skutecznego systemu compliance.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 luty 2019 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
690 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika:
Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl