Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej

Szkolenie ma na celu uporządkowanie i poszerzenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu różnych, możliwych do przyjęcia w świetle przepisów zewnętrznych, rozwiązań do zastosowania w małych bankach, w których brak jest możliwości wydzielenia samodzielnego stanowiska ryzyka braku zgodności.

Każdy z uczestników:
– zdobędzie wiedzę na temat struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego
– ugruntuje wiedzę z zakresu Rekomendacji H oraz 1 i 2 linii obrony w systemie kontroli wewnętrznej
– zdobędzie praktyczne umiejętności pracy na stanowisku compliance oficer
– pozna zadania do realizacji przez compliance oficera
– nabędzie umiejętność organizacji pracy i zadań compliance oficera w Banku Spółdzielczym
– pozna elementy systemu kontroli wewnętrznej w Banku
– nabędzie kompetencje społeczne: świadomość kształtowania własnego rozwoju i świadomość ciągłej potrzeby poszerzania wiedzy z zakresu bankowości oraz zrozumie znaczenie efektywnego wykorzystywania swoich umiejętności w kontaktach z klientami i współpracownikami w miejscu pracy.

PROGRAM:

1. Struktura organizacyjna banku spółdzielczego
2. Przepisy regulujące działanie banku spółdzielczego (zewnętrzne i wewnętrzne)
3. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
• Regulacje wewnętrzne
• Monitoring
• Szkolenia
4. Obowiązki banków spółdzielczych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
• AML a banki spółdzielcze
• Jakie są obowiązki raportowe?
• Zasady wykonywania obowiązków w ramach AML
• Zasady zgłaszania naruszeń
• Zasady kontroli wewnętrznej
5. Stanowisko compliance oficera w strukturze banku spółdzielczego
• Umiejscowienie w strukturze
• Zadania do realizacji przez compliance oficera
6. Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
3 marca 2020 r. Warszawa
10 marca 2020 r. Poznań

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl