Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, TARYFY – skutki zmian na kształtowanie taryfy dla ciepła – umorzenie certyfikatów, opłaty zastępcze – pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach – Wsparcie OZE i kolorowe certyfikaty – rozliczenie 2016 roku na nowych zasadach – regulacje w zakresie zapasów i paliw

Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, Głównych Księgowych, Kontrolerów kosztów, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Strategicznych, Dyrektorów Ekonomicznych, Dyrektorów ds. Rozwoju, Dyrektorów Technicznych, Dyrektorów ds. Inwestycji, osób zajmujących sporządzaniem taryf dla ciepła oraz wszystkich zainteresowanych tematyką w branży ciepłowniczej i energetycznej.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa
9.30 Rozpoczęcie
9.30 – 15.30
9.30 – 10.30
I. Ostatnie zmiany w ustawie – Prawo energetyczne:
1. ewidencja księgowa,
2. obowiązek informacyjny,
3. wymagalność posiadania koncesji,
4. warunki do spełnienia przez koncesjonariuszy,
5. okoliczności uniemożliwiające posiadanie koncesji,
6. obowiązki informacyjne,
7. rozstrzyganie sporów i nakładania kar.
10.30 – 11.30
II. Wybrane aspekty kształtowania taryf:
1. zasady ogólne kształtowania taryf,
2. planowany przychód,
3. koszty uzasadnione,
4. uzasadniony zwrot z kapitału – informacja Prezesa URE z 22 grudnia 2015 r.,
5. taryfy kształtowane w sposób uproszczony,
6. taryfy dla kogeneracji na bazie kosztów.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.15
III. System wsparcia efektywności energetycznej:
8. istotne elementy wprowadzone od 1 października,
9. zasady określania wysokości obowiązku,
10. sposoby realizacji obowiązku,
11. okresy rozliczeniowe wynikające z nowej ustawy,
12. nowe zasady pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej.
IV. Efektywność energetyczna w taryfach dla ciepła:
13. możliwości uwzględnienia kosztów w taryfie dla ciepła,
14. wskazanie możliwości rozwiązania zaobserwowanych problemów,
15. ocena skutków dla odbiorców.

13.15 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.30
V. Mechanizmy wsparcia odnawialnych źródeł energii:
16. świadectwa pochodzenia (zielone certyfikaty),
17. działanie systemu aukcyjnego w zarysie,
18. obowiązek zakupu ciepła z OZE.
VI. Wsparcie dla energii elektrycznej z kogeneracji:
19. rodzaje świadectw pochodzenia (kolory),
20. kryteria uprawniające do pozyskania certyfikatów,
21. obowiązki sprawozdawcze i rozliczeniowe podmiotu pozyskującego świadectwa z kogeneracji.
VII. Regulacje w zakresie zapasów paliw:
22. źródło i realizacja obowiązku,
23. obliczenie wielkości wymaganego zapasu,
24. badanie stanu zapasów, kontrola oraz kontrola in situ,
25. sankcje,
26. wyroki sądów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 października 2016 r. Poznań

Godziny zajęć: 9.30-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
790 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl