Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PERFEKCYJNY MENEDŻER – SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU. CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej Banku, menedżerów, liderów zespołów, osób na stanowisku kierownika projektów.

CEL SZKOLENIA
• Świadome pełnienie roli lidera w zespole i Banku
• Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przewodzenia pracownikom Banku.
• Poznanie zadań i celów, które stoją przed liderem w różnych sytuacjach i zespołach
• Skuteczne budowanie i prowadzenie zespołu do wyznaczonych przed nim celów, poznanie zasad dotyczących formułowania wizji.
• Zidentyfikowanie preferowanego stylu przewodzenia oraz poznanie jego wad i zalet.
• Poznanie i przećwiczenie technik wywierania wpływu na zespół pracowników.
• Otrzymanie informacji zwrotnej na temat indywidualnych zasobów w kontekście wywierania wpływu.
• Rozwinięcie umiejętności komunikacji z zespołem w oparciu o konkretne techniki.
• Poznanie przyczyn spadku motywacji u pracowników oraz metod zapobiegania.
• Rozwój swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie i właściwie dobrany styl przywództwa

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia:
• dowiedzą się, jak zbudować silny i liderski zespół w Banku;
• poznają swoje mocne strony w roli menedżera i ryzyko związane z kierowaniem zespołem;
• opanują kluczowe umiejętności, które powinien posiadać dobry skuteczny menedżer;
• poznają techniki panowania nad emocjami, kontrolowania własnych zachowań i adekwatnego reagowania na trudne sytuacje przy zarzadzaniu zespołem;
• przećwiczą umiejętności potrzebne do wykonywania podstawowych zadań menedżerskich, takich jak: delegowanie, monitorowanie, motywowanie, wyznaczanie celów, budowanie zespołu, kreatywne rozwiązywanie problemów;
• wymienią się doświadczeniami i poznają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ludźmi.

PROGRAM:

Część I
1. Lider i jego misja, wizja, tożsamość:
• „Jasna wizja oznacza jasne metody”- formułowanie inspirującej wizji banku
• Tożsamość oraz misja lidera i jej wpływ na zaangażowanie pracowników.
2. Siła Twojego wpływu na innych:
• Wywieranie wpływu a sprawowanie władzy.
• Czynniki wywierania wpływu na ludzi.
• Komunikacja niewerbalna, a wywieranie wpływu,
• Znajomość siebie: określenie naturalnych predyspozycji, cech osobowościowych i Twoich zasobów w kontekście wywierania wpływu na innych (poznanie siebie z wykorzystaniem standaryzowanych testów psychologicznych i informacji zwrotnej).
3. Ty a przywództwo:
• Kim jest lider i jaka jest jego rola?
• Od zarządzania do przewodzenia – gdzie jesteś?
• Czynniki budujące Twój autorytet w roli lidera.
• Koncepcje przewodzenia innym na przestrzeni lat a Twoja praktyka.
• Style przewodzenia i ich wpływ na Twój zespół.
• Twój preferowany styl przewodzenia- diagnoza.
4. Różnorodność jako siła napędowa zespołu:
• Identyfikacja ról w Twoim zespole.
• Role w zespole a komunikacja, współpraca i przewodzenie.
• Budowanie Twojego zespołu w oparciu o koncepcję ról.
• Twoja rola w zespole- autodiagnoza.
Część II
5. Komunikacja lidera
– stawianie granic; pytania i parafraza; odmawianie; informacja zwrotna; przekazywanie trudnych decyzji; „zdarta płyta”; nagradzanie; korygowanie zachowań; rozwiązywanie konfliktów w zespole.
6. Motywowanie zespołu
– identyfikacja przyczyn spadku motywacji; motywacja finansowa oraz pozafinansowa; techniki budowania motywacji do pracy.
7. Rozwój pracowników
– coaching i mentoring jako liderskie narzędzia służące wzrostowi pracowników.
8. Najczęstsze liderskie błędy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16/17 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 890zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl