Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PILNE! ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY O RACHUNKACH UŚPIONYCH – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, rachunkami wspólnymi, rachunkami rolników i przedsiębiorców po śmierci posiadacza lub współposiadacza, wypłaty z rachunków nieczynnych w obrocie

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W dniu 29 września 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023r., poz. 1723 z dnia 29 sierpnia 2023r.), która wprowadza nowe zasady informowania gminy o rachunkach uśpionych.
Celem szkolenia jest poznanie nowych zasad informowania gminy o rachunkach uśpionych, w tym rachunkach zamkniętych przed i po wejściu w życie ustawy.
Podczas szkolenia omówione zostaną także zasady działania banku z rachunkami zmarłych klientów- konsumentów, rolników i przedsiębiorców, zasady wypłaty środków z nieczynnych rachunków oraz terminy przedawnienia roszczeń osób uprawnionych do wypłaty.
Omówione zostaną także zasady „przekształcania” rachunków wspólnych w indywidualne po śmierci współposiadacza, zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw do tych rachunków oraz problematyka tajemnicy bankowej wobec współposiadaczy i ich spadkobierców.
Dla kogo: dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji

PROGRAM:

I. Zasady postępowania banku z rachunkami indywidualnymi zmarłych klientów konsumentów – tzw. „rachunki uśpione”:
1. Rozwiązanie umowy w trybie umownym a rachunek uśpiony – czym się różnią.
2. Definicja rachunku uśpionego:
a – z powodu śmierci klienta – jak to ustalić?
b- z powodu braku działania klienta – pojęcie „czynności na rachunku”.
3. Skutki uśpienia rachunku.
4. Wygaśnięcie umowy rachunku:
a – do jakich rachunków ma zastosowanie,
b- waloryzacja środków – zasady działania banku.
4. Osoby uprawnione do wypłaty środków – zasady dokumentowania wypłat przez bank.
5. Terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych uprawnionych do wypłaty środków z rachunków, czyli jak długo należy przechowywać w banku środki zmarłych posiadaczy rachunków.

II. Nowe zasady informowania gminy o rachunkach uśpionych:
1. Zasady powiadamiania gminy o środkach pozostałych na rachunkach po dniu 29 września 2023 roku:
a- przesłanki powiadomienia gminy,
b- termin powiadomienia gminy,
c- treść powiadomienia
2. Wyjątki od obowiązku informowania gminy.
3. Których rachunków dotyczą nowe zasady informowania gminy?

III. Zasady działania banku w przypadku śmierci współposiadacza rachunku wspólnego:
a) Rachunek wspólny:
a- zasady korzystania z rachunku przez współposiadaczy,
b- ograniczenia korzystania z rachunku przez współposiadaczy:
– zakaz ustanawiania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
– zakaz wypłaty kosztów pogrzebu.
b) Zasady ustanawiania i odwoływania pełnomocnictw przez współposiadaczy:
a) rodzaje pełnomocnictw,
b) forma i treść pełnomocnictwa,
c) zgoda 1 czy wszystkich współposiadaczy?
c) Zasady prowadzenia rachunku po śmierci współposiadacza:
a) wyjątki od zasady „uśpienia rachunku”,
b) czy bank ma poszukiwać spadkobierców zmarłego współposiadacza?
c) czy bank wypłaca spadek z rachunku wspólnego?
d) zasady „przekształcania” rachunku w rachunek indywidualny.
d) Tajemnica bankowa dotycząca rachunku wspólnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 lipca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl