Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PILNE! ZMIANY PRAWA I WYROKI TSUE MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W 2023 ROKU

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie zmian w prawie, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku i dostosowujących zasady działania banków do zasad określonych w tzw. Dyrektywie Omnibus. Przeprowadzona zostanie także analiza stanowiska UKNF w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych i najnowszych orzeczeń TSUE oraz kolejnych pytań prejudycjalnych mających bezpośredni wpływ na działalność banków spółdzielczych.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy i pracownicy komórek zgodności, prawnicy

PROGRAM:

I. Wyrok TSUE z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie C 555/21 dotyczący obowiązku zwrotu części prowizji przy przedterminowej spłacie kredytu hipotecznego:
1. Treść wyroku i uzasadnienia TSUE.
2. Interpretacja art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym.
3. Czy wyrok z dnia 9 lutego 2023 roku może mieć wpływ na postępowanie banku w zakresie kredytów konsumenckich.
II. Pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie do TSUE dotyczące możliwości oprocentowania kredytowanych kosztów kredytu oraz informowania o podstawie obliczenia odsetek:
1. Pojęcie całkowitej kwoty kredytu i oprocentowania w ustawie o kredycie konsumenckim i w ustawie o kredycie hipotecznym.
2. Czy bank może oprocentować kredytowane koszty kredytu,
3. Sankcja za niewłaściwe naliczanie oprocentowania i naruszenie obowiązków informacyjnych – kredyt darmowy.
III. Stanowisko UKNF z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych – analiza.
IV. Dyrektywa OMNIBUS – czy do banków spółdzielczych mają zastosowanie i w jakim zakresie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 roku ustawy implementujące Dyrektywę Omnibus:
1. Cel Dyrektywy Omnibus i jej wpływ na usługi bankowe.
2. Obowiązki banków wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług:
a) w umowach kredytowych,
b) w umowach depozytowych.
3. Obowiązki banków wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta:
a) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy finansowej poza lokalem banku – problem pokazów, udziału w targach itp.
b) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.
V. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie o sygnaturze C-520/21 dotycząca zwrotu kosztów za korzystanie z kapitału w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 450 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl