Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Plan utrzymania ciągłości działania i plan awaryjny jako elementy utrzymania ciągłości działania Banku Spółdzielczego

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Ryzyko operacyjne, czyli ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów oraz ze zdarzeń zewnętrznych, może doprowadzić do utraty lub przerwania kluczowych usług banku. Celem warsztatów jest przeanalizowanie procesu planowania utrzymania ciągłości działania banku, zapoznanie się z zasadami planowania awaryjnego oraz zidentyfikowania korzyści płynących z poprawy funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania. Ryzyko operacyjne, czyli ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów oraz ze zdarzeń zewnętrznych, może doprowadzić do utraty lub przerwania kluczowych usług banku.
Celem warsztatów jest przeanalizowanie procesu planowania utrzymania ciągłości działania banku, zapoznanie się z zasadami planowania awaryjnego oraz zidentyfikowania korzyści płynących z poprawy funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania.
Uczestnicy szkolenia poznają zasady identyfikacji ryzyk, przygotowania scenariuszy zdarzeń dla ryzyk nieakceptowalnych i tolerowanych oraz opracowania i aktualizowania planów awaryjnych. Wskazane zostaną także zasady komunikowania się w procesie zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego oraz zasady odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych banku za jego utrzymanie.
Omówione zostaną także dobre praktyki określone w Rekomendacji KNF dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku, audytorzy i pracownicy komórek zgodności.

PROGRAM:

I. Planowanie utrzymania ciągłości działania i planowanie awaryjne – zagadnienia ogólne:
1. Istota ciągłości działania i cel planowania awaryjnego.
2. Podstawowe definicje.
3. Podstawy prawne ciągłości działania i planowania awaryjnego.
4. Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego:
a- Rekomendacja M
b- Rekomendacja D
II. Zasady ustalania ryzyka braku ciągłości działania banku:
1. Główne czynniki wpływające na profil ryzyka braku ciągłości działania banku.
2. Źródła pozyskiwana informacji o ryzykach:
a- wewnętrzne,
b- zewnętrzne.
III. Zasady planowania utrzymania ciągłości działania i planowania awaryjnego:
1. Identyfikacja procesów i zasobów niezbędnych do utrzymania ich ciągłości:
a- klasyfikacja ryzyk dla procesów,
b- ocena i szacowanie skutków braku ciągłości,
c- ustalenie właścicieli procesów,
d- bilans zasobów.
2. Przygotowanie scenariusz zdarzeń dla ryzyk nieakceptowalnych i tolerowanych.
3. Prezentacja wyników i propozycje przeciwdziałania ryzyku.
4. Decyzje zarządcze:
a-rola zarządu banku,
b-rola rady nadzorczej,
c-rola komórek organizacyjnych w banku.
IV. Plan reagowania na powstałe zakłócenia działania banku i odtwarzania działalności:
1. Cel i charakter dokumentu.
2. Adresaci planu.
3. Struktura planu:
a- zasady i procedury postępowania,
b- osoby odpowiedzialne,
c- zasady powiadamiania wewnętrznego i zewnętrznego.
4. Praktyczna analiza najczęstszych błędów przy tworzeniu planów.
V. Aktualizacja planów awaryjnych:
1. Częstotliwość przeglądu planów.
2. Testowanie.
3. Działania audytowe i poaudytowe.
4. Zasady komunikowania się w procesie zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego.
5. Zasady udziału i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych banku za utrzymanie ciągłości działania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 lutego 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl