Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ – zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych -zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych- nowy system elektronicznych dokumentów dostaw

W chwili obecnej toczą się prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy akcyzowej. W projektowanej ustawie zmianie ulegnie system obrotu wyrobami zwolnionymi od akcyzy poprzez odejście od papierowej wersji dokumentacji, która potwierdza możliwość skorzystania ze zwolnienia, na rzecz elektronicznego systemu przygotowanego przez resort finansów. Te i inne zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji powodują, że podmioty mające styczność z wyrobami akcyzowymi (jako sprzedawcy oraz nabywcy) powinni rozpocząć przygotowania do nadchodzących zmian

PROGRAM:

1. Obecny system rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.:
a. Definicja ubytków wyrobów akcyzowych;
b. Zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych;

2. Proponowane zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.:
a. Nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych;
b. Zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych;

3. Obecny system przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in.
a. Kategorie zwolnień od akcyzy;
b. Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy;
c. Kategorie przypadków objętych możliwością zastosowania zerowej stawki akcyzy;
d. Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy;

4. Proponowane zmiany w systemie przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in.
a. Nowe obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw;
b. Nowe obowiązki formalne w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw;

5. Obecny system przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

6. Proponowane zmiany w zakresie systemu przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

7. Obecny system stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe.

8. Proponowane zmiany w zakresie systemu stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe.

9. Obecne regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

10. Proponowane regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 listopada 2017 r. Katowice
28 listopada 2017 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby z firmy- 690 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl