Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – rozliczenie 2022 r. po Polskim Ładzie. Zmiany od 2023 r.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2023.
Zmiany wynikając z kolejnych poprawek do Polskiego Ładu, ale także z Polskiego Ładu, który przesunął wejście w życie niektórych zmian na 2023 r.
Omówione zostaną zmiany jakie weszły w życie w 2022 r. lub wejdą w życie w 2023 r. obowiązki podatników w zakresie podatku minimalnego.
Polski Ład wprowadza nowe ulgi podatkowe oraz ułatwia i rozszerza możliwość korzystania z istniejących już ulg. Będą one mogły obniżyć podatek za 2022 r. u wielu podatników.
Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych oraz pozostałych pracowników pionu księgowości, jak również dla właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników.

PROGRAM:

1. Przychody i koszty uzyskania przychodów. Zmiany 2022 i 2023 r.

2. Składki ZUS od umów o pracę w kosztach uzyskania przychodów. Którego miesiąca to będzie koszt? Zmiana od 2023 r.

3. Płatności gotówkowe. Biała lista VAT. Płatności z konsumentami. Co w 2023 r.?

4. Zmiany w podatku minimalnym.

5. Amortyzacja 2023 r. Jaki stan prawny po Polskim Ładzie?

6. Reprezentacja i reklama.

a) Poczęstunek kontrahenta. Artykuły spożywcze.
b) Spotkania. Imprezy. Targi.
c) Gadżety. Prezenty.
d) Konkursy. Programy motywacyjne.

7. Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła.

8. Zmiany w zakresie opodatkowania spółek kontrolowanych (CFC).

9. Poprawka przy zwolnieniu z CIT – polska spółka holdingowa (PSH).

10. Ukryta dywidenda.

11. Zmiany w estońskim CIT.

12. Ulgi do rozliczenia w 2022 r.
a) Ulga na ekspansję.
b) Ulga CSR.
c) Ulga B+R i IP Box.
d) Ulga na terminal.

13. Obowiązki roczne.
a) PIT-8AR.
b) IFT-1R / IFT-2R.
c) PIT-11.
d) PIT-8C.
e) CIT-10, CIT-6R.
f) CIT-ST.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
29 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl