Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek od nieruchomości 2020 r.

– budynki i budowle sieciowe
– zmiany zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych
– nowe zasady odpowiedzialności za ujęcie
– nowe sposoby optymalizacji podatkowej wraz z najnowszym orzecznictwem
– nowe jednolite deklaracje na podatek od nieruchomości od lipca 2019 r.

PROGRAM:

Problemy praktyczne w podatku od nieruchomości w 2020 r.
1. Problemy praktyczne
a. Problematyka instalacji przemysłowych wewnątrz budynków produkcyjnych, czy nadal budynek chroni budowle;
b. Czym są instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
c. Jak należy się bronić przed zakusami organów gmin przed opodatkowaniem budowli wewnątrz budynku;
d. W jaki najbardziej optymalny sposób zaplanować realizację inwestycji i zmniejszyć docelowo podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
e. Jakie są zagrożenia przy starych inwestycjach (brak wydzielania wartości początkowej, brak dokumentacji projektowej);
f. Opodatkowanie fundamentów wewnątrz budynków;
g. Czym są urządzenia budowlane a czym urządzenia techniczne;
h. Kiedy należy opodatkować: węzły ciepła – wysoki i niskie, stacje trafo, przepompownie, hydrofornie czy stacje redukcji gazu będą podlegały opodatkowaniu;
i. Czy to samo urządzenie techniczne będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jako budowla a czasami jako budynek;
j. Czy istnieje możliwość przekwalifikowania budynku na budowlę mimo jednoznacznej kwalifikacji do KŚT bądź PKOB;
k. Czy budowla musi posiadać fundamenty, czym jest trwałe związanie z gruntem;
2. Zmiana zakresu wyłączenia uznawania budynków i budowli za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
a. Kiedy budynki nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
b. Czy budowle mogą nie być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu;
c. Czym są „względy techniczne” a czym jest ostateczna decyzja o rozbiórce;
d. Kiedy trzeba rozpocząć rozbiórkę budynku/budowli po decyzji ostatecznej;
e. Czy względy techniczne to również brak dachu na budynku;
3. Zmiana w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych.
a. Czym są grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i czy zawsze musimy płacić podatek od nieruchomości
b. Powierzchnia gruntów a podstawa opodatkowania wynikająca z ewidencji;
c. Charakter ekonomiczny gruntów a ich charakter wynikający z ewidencji;
4. Objęcie podatkiem całej powierzchni stanowiącej współwłasność istniejącą w związku z odrębną własnością lokali.
a. Współwłasność nieruchomości a zakres opodatkowania części wspólnych przy wydzielonych lokalach;
b. Współwłasność nieruchomości a zakres odpowiedzialności solidarnej;
c. Garaże a stawki podatkowe w podatku od nieruchomości;
d. Jakie części wspólne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;
e. Czym są kondygnacje nieużytkowe;
f. Czym jest klatka schodowa i kiedy rozpoczynają się ciągi komunikacyjne;
g. Czy spoczniki podlegają opodatkowaniu czy są częścią klatki schodowej;
h. Czy filary, słupy nośne oraz zabudowania pomniejszają powierzchnie użytkową;
i. Czy wiatrołapy i przejścia do schodów podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;
j. Czym jest najniższy punkt konstrukcyjny stropu a zabudowa z kasetonów bądź żaluzji;
k. Powierzchnia loggii i antresol;
5. Ograniczenie stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 u.p.o.l., do nieruchomości zajętych wyłącznie na prowadzenie przez stowarzyszenia działalności statutowej wśród dzieci i młodzieży;
a. Czy Stowarzyszenie może optymalizować podatek od nieruchomości od budynków i budowli;
b. Wykorzystanie statusu innym podatników w celu zmniejszenia wielkości podatku od nieruchomości;
c. Problematyka wykorzystywania powierzchni zarówno do działalności gospodarczej jak i celów statutowych;
6. Podatnik podatku od nieruchomości;
a. Kim jest podatnik podatku od nieruchomości;
b. Kto powinien płacić podatek od nakładów na czyimś gruncie;
c. Czy umownie można przenieść zapłatę podatku a inny podmiot;
7. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości;
a. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
b. Czym jest istnienie budynku lub budowli;
c. Kiedy następuje zakończenie budowy a kiedy nieruchomość może być eksploatowana;
d. Czym jest wykorzystywanie nieruchomości przed ostatecznym wykończeniem;
e. Częściowe pozwolenie na użytkowanie a podatek od nieruchomości;
8. Panel dyskusyjny

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 stycznia 2020 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl