Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT 2022 w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej (aktualne problemy i planowane zmiany – KseF i SLIM VAT 3)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest pozyskanie i aktualizacja przez uczestników wiedzy na temat rozliczania VAT w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.
Na szkoleniu omawiane są najnowsze interpretacje przepisów, orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące zagadnień najczęściej występujących wśród podatników z ww. branż.
Warsztaty obejmują także omówienie ostatnich zmian w VAT, jak również przedstawienie planowanych zmian ważnych dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

Szkolenie dedykowane jest głównym księgowym, dyrektorom finansowym, kierownikom i specjalistom działów finansowo-księgowych, pracownikom komórek zajmujących się rozliczeniami podatkowymi oraz pozostałym pracownikom pionu księgowości.

PROGRAM:

1. Moment powstania obowiązku podatkowego w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.
2. Rozliczenie sprzedaży ciągłej.
3. Moment opodatkowania przy refakturowaniu.
4. Prawidłowa data sprzedaży na fakturze.
5. Właściwa stawka VAT dla sprzedaży branżowej. Przegląd interpretacji i orzecznictwa.
6. Tarcza antyinflacyjna a stawka VAT dla sprzedaży mediów, w tym refakturowanie.
7. Sprzedaż wewnętrzna.
8. Podstawa opodatkowania. Właściwe opodatkowanie kosztów dodatkowych.
9. Plik JPK VAT w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.
10. Odliczenie VAT naliczonego. Przegląd najnowszych interpretacji.
11. Błędy na fakturach a prawo do odliczenia.
12. MPP i biała lista VAT.
13. Rozliczanie faktur korygujących.
14. Dokumentowanie sprzedaży.
a. Najczęstsze błędy w fakturowaniu.
b. e-Faktura i KSeF.
c. Kasa fiskalna w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.
15. Planowane na IV kwartał 2023 r. zmiany VAT – pakiet SLIM VAT 3.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 sierpnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl