Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT 2024 w działalności Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Rozliczenie sprzedaży – usługi finansowe i pozostałe, w tym refaktury.
a) Moment powstania obowiązku podatkowego dla świadczenia usług.
b) Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów.
c) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych oraz częściowe wykonanie usługi.
d) Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy. Zapłata a obowiązek podatkowy.
e) Usługi finansowe – kiedy zwolnienie z VAT, kiedy opodatkowanie?
f) Opcja rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych.
g) Najem. Sprzedaż składników majątku.
h) Import usług oraz WNT.
i) Refakturowanie – moment powstania obowiązku podatkowego i ujęcie w JPK VAT.
j) Właściwa stawka VAT.
k) Terminy wystawiania refaktur.

2. Prawidłowe dokumentowanie sprzedaży.
a) Sprzedaż opodatkowana.
b) Terminy wystawiania.
c) Wymagane elementy.
d) Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa.
e) Faktura korygująca, w tym ujęcie faktur korygujących.
f) Nota korygująca.
g) Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej.
h) Kasa fiskalna – kiedy potrzebna?

3. Zakupy i odliczanie VAT naliczonego.
a) Przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji w zakresie prawa do odliczenia VAT, w tym wydatki reprezentacyjne, reklamowe i pracownicze.
b) Terminy odliczenia VAT naliczonego.
c) Proporcja i preproporcja, po zmianach SLIM VAT 3.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia.

4. KseF w bankach spółdzielczych.
a) Czy banki spółdzielcze będą musiały wystawiać faktury w KSeF?
b) Obieg e-Faktur.
c) Jak przygotować się na odbiór faktur zakupowych?
d) Co nowego w KSeF względem stanu jaki miał obowiązywać 1 lipca 2024 r.?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
29 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl