Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT w branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej z uwzględnieniem zmian do JPK VAT od kwietnia 2021 r.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian w podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. oraz wejdą w życie począwszy od rozliczenia za kwiecień 2021 r. oraz ich skutków dla prawidłowego rozliczania VAT przez podatników z branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej. Zmiany dotyczą istotnych obszarów, w których na co dzień poruszają się księgowi z ww. branż. Celem szkolenia jest także zaktualizowanie wiedzy o najnowsze kierunki interpretacji przepisów, orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące zagadnień najczęściej występujących wśród podatników z branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej.

Odbiorcy:
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przygotowanie pliku JPK VAT. Szkolenie przeznaczone jest również dla osób wystawiających faktury, w tym faktury korygujące, ponieważ wiele zmian od 2021 r. dotyczy obowiązków związanych z prawidłowym wystawianiem faktur i faktur korygujących.

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

1. Prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie podstawowej działalności operacyjnej (moment VAT, stawka, prawidłowe fakturowanie).
a) Sprzedaż wody i odbiór ścieków.
b) Montaż, plombowanie, wymiana wodomierzy.
c) Budowa przyłączy.
d) Rola protokołu odbioru dla momentu powstania obowiązku podatkowego.
e) Nielegalny pobór wody.
f) Rekompensaty na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych.
g) Jakie wnioski płyną z objaśnień podatkowych dotyczących stawki VAT dla usług świadczonych na podstawie kontraktów drogowych?
h) Rozliczanie usług ciągłych.
i) Najem.
j) Refaktury.
k) Dostawa nieruchomości gruntowych i zabudowanych.
l) Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia.

2. Rozliczanie faktur korygujących po zmianach SLIM VAT.
a) Likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.
b) Wprowadzenie obowiązku uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.
c) Kiedy następuje spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania?
d) Postępowanie w razie braku wymaganej dokumentacji.
e) Jak postępować ze sprzedażą do odbiorców indywidualnych?
f) Dlaczego spółki wodociągowe mają łatwiej?
g) Ujęcie faktur korygujących zakupowych. Dlaczego data otrzymania korekty nie ma już znaczenia?
h) Kiedy ująć fakturę korygującą zakupową? Wyjaśnienie zmian na praktycznych przykładach.
i) Jak usprawnić proces ujęcia korekt zakupowych?
j) Faktur korygujące na plus po zmianach 2021.

3. Mechanizm podzielonej płatności i biała lista VAT w 2021 r.
a) Zasady ustalania kwoty 15.000 zł na potrzeby MPP i białej listy VAT.
b) Kiedy liczy się kwota z umowy a kiedy kwota z faktury?
c) Jedno zamówienia a kilka faktur na łącznie ponad 15.000 zł.
d) Świadczenia kompleksowe.
e) Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa a mechanizm podzielonej płatności.
f) Ważne zmiany co do oznaczenia „MPP” w pliku JPK_VAT od kwietnia 2021 r.
g) Potrącenia a MPP.
h) Cesje i faktoring z punktu widzenia białej listy VAT.
i) Sankcje za błędy w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i białej listy VAT.
j) Jak uniknąć negatywnych skutków przelewu z nasuszeniem przepisów o MPP i białej liście?

4. Przygotowanie pliku JPK VAT w branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej po zmianach od kwietnia 2021 r.
a) Ważna zmiana dotycząca symbolu „TP” i powiązań ze Skarbem Państwa i JST od kwietnia 2021 r.
b) Zmiany i doprecyzowania w symbolach GTU.
c) Odliczenie VAT wskaźnikiem proporcji i preproporcji. Jak prezentować?
d) Sprzedaż na rzecz odbiorców indywidualnych, w tym dla pracowników.
e) Faktury do paragonu.
f) Ujmowanie paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone.
g) Ewidencjonowanie faktur za przejazd autostradą oraz przewóz osób (bilety PKP, autobusowe, inne).
h) Jak ująć w JPK VAT zmniejszenie podatku naliczonego bez faktury korygującej? Nowa regulacja?
i) Korekta JPK_VAT a czynny żal.

5. Odliczanie VAT naliczonego.
a) Zmiany 2021 r. – wydłużenie terminu odliczenia na bieżąco i poluzowanie ograniczeń w prawie do odliczenia.
b) Kiedy przysługuje odliczenia od realizowanych inwestycji?
c) Odliczenie VAT za pomocą proporcji i preproporcji VAT. Najnowsze korzystne orzecznictwo dla spółek z branży wodnokanalizacyjnej.
d) Aporty a prawo do odliczenia VAT.
e) Zagadnienie odliczania VAT z kart paliwowych
f) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.

6. Zapowiedź zmian VAT na drugą połowę 2021 r.
a) e-Faktury. Wystawianie, przesyłanie i otrzymywanie faktur w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów.
b) SLIM VAT 2 – kolejne uproszczenia w podatku VAT.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 kwietnia 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl