Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT w działalności Banków Spółdzielczych, z uwzględnieniem e-Faktury oraz zmian SLIM VAT 3.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w prawidłowym stosowaniu przepisów po zmianach w podatku VAT od 1 lutego 2022 r. oraz od 1 stycznia 2022 r., które dotyczą usług finansowych w działalności Banków Spółdzielczych.
Celem szkolenia jest także zaktualizowanie wiedzy o najnowsze kierunki interpretacji przepisów, orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące zagadnień najczęściej występujących wśród rozliczeń usług finansowych.
Szkolenie dedykowane jest zarządom banków, dyrektorom finansowym, głównym księgowym, kierownikom i specjalistom działów finansowo-księgowych, pracownikom komórek zajmujących się rozliczeniami podatkowymi oraz pozostałym pracownikom pionu księgowości.

PROGRAM:

1. Rozliczenia w VAT usług finansowych i sprzedaży pozostałej.
a) Najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące zwolnienia z VAT dla usług finansowych.
b) Opcja rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych.
c) Jak ma wyglądać opodatkowanie usług finansowych w świetle zmian proponowanych przez Komisję Europejską?
d) Najem. Sprzedaż składników majątku.
e) Import usług oraz WNT.
f) Prawidłowe dokumentowanie sprzedaży, w tym ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej.
g) Ujęcie sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej w pliku JPK_VAT.
2. Refakturowanie.
a. Moment powstania obowiązku podatkowego i ujęcie w JPK VAT.
b. Właściwa stawka VAT.
c. Świadczenia kompleksowe i świadczenia pomocnicze.
3. Odliczanie VAT naliczonego, z uwzględnieniem planowanej nowelizacji po zmianach SLIM VAT 3.
a) Przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji w zakresie prawa do odliczenia VAT, w tym wydatki reprezentacyjne, reklamowe i pracownicze.
b) Terminy odliczenia VAT naliczonego.
c) Ograniczenia w prawie do odliczenia VAT.
d) Odliczenie VAT przy użyciu proporcji.
e) Podwyższenie z 500 zł do 10.000 zł kwoty pozwalającej na odliczenie 100 % VAT przy proporcji przekraczającej 98 %.
f) Prawo do odstąpienia od rocznej korekta podatku naliczonego (brak obowiązku dostosowania kwoty VAT naliczonego do rzeczywistej proporcji).
g) Przepisy przejściowe na 2022 r.
4. E-Faktura w bankach spółdzielczych.
a) Zasady działania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
b) Obieg e-Faktur.
c) Nadawanie i zarządzanie uprawnieniami.
d) Możliwość wystawiania uproszczonych faktur a obowiązek wystawiania e-Faktury.
e) Ograniczenia systemu do wystawiania faktur a treść e-Faktury.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 września 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 350 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl