Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatkowe i rachunkowe aspekty działalności na podstawie decyzji o wsparciu/zezwolenia dla Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie specyfiki rozliczeń podatkowych przedsiębiorców działających w SSE/PSI ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów. Istotnym aspektem będzie też odniesienie się do wykształconej oraz aktualnej praktyki interpretacyjnej i orzeczniczej w zakresie tych rozliczeń, która w dalszym ciągu jest bardzo dynamiczna i budząca kontrowersje.

PROGRAM:

1. Obowiązki inwestora i treść zezwolenia/DoW.
a. Tytuły udzielenia pomocy
b. Warunki udzielenia pomocy (w tym nowelizacje od 1 stycznia 2022)
2. Wydatki kwalifikowane ponoszone w związku z realizacja nowej inwestycji.
a. Kategorie wydatków kwalifikowanych
b. Zmiany przepisów (lipiec 2020)
c. Wydatki kwalifikowane – kwestie sporne z organami podatkowymi – przegląd interpretacji
d. Objaśnienia MF
e. Kiedy wydatek inwestycyjny jest kosztem kwalifikowanym
3. Zaliczki i płatności częściowe.
4. Nowe podejście – czy OT ma znaczenie.
5. Pula przysługującego zwolnienia.
6. Moment korzystania ze zwolnienia.
a. Inwestycja greenfield vs brownfield
b. Zakres zwolnienia podatkowego
c. Reinwestycje
d. Kalkulacja wyniku podatkowego
‒ Przychody
‒ Koszty (w tym klucze alokacji)
‒ Operowanie stawkami amortyzacyjnymi
7. Dyskontowanie pomocy publicznej (w tym równice pomiędzy zasadami w SSE i PSI).
a. Obowiązek dyskontowania (w tym na przykładach)
b. Łączenie limitów w ramach więcej niż jednego zezwolenia /DoW
c. Obowiązki sprawozdawcze (deklaracja CIT 8 i załączniki)
8. Ujęcie ulgi inwestycyjnej w księgach rachunkowych – analiza przypadku (aspekty rachunkowe).
a. Premia inwestycyjna
b. Ujęcie rachunkowe premii inwestycyjnej
c. Analiza przypadku I
d. Analiza przypadku II
9. Przegląd najnowszych interpretacji.
10. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 czerwca 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl