Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Polityka ujawniania informacji w ramach Filara 3 w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Przedstawienie aktualnych regulacji dot. standardu ujawniania informacji w ramach Filara 3 wraz z podejściem do raportowania w obszarze:
a) bazowych regulacji
b) formatów oraz częstotliwości ujawniania
c) prezentacji danych
d) odniesienia do informacji prezentowanych zgodnie z ITS wraz z mapowaniem informacji
Korzyści ze szkolenia:
W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony aktualny zakres obowiązujących regulacji zawarty w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2021/637 ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w części ósmej tytuły II i III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.
Adresaci szkolenia:
1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem i finansami
2.Pracownicy jednostek ryzyka kredytowego, jednostek sprawozdawczych odpowiedzialni za raportowanie zewnętrzne
3. Pracownicy jednostek audytu wewnętrznego

PROWADZĄCY:

Anna Kalinowska

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych, członek Komitetu Doradczego przy Związku Banków Polskich. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników. Obecnie zgłębia tematykę Europejskiego Zielonego Ładu oraz standardów w obszarze ESG realizując studia podyplomowe z zakresu Zrównoważonego finansowania i ESG w Akademii Leona Koźmińskiego i Studia MBA z zakresu Zielonej transformacji w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

PROGRAM:

I. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w części ósmej tytuły II i III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
1) przedmiot i zakres stosowania zgodnie z zasadami ogólnymi – aktualne podejście
a. wymogi oraz polityki dot. ujawniania informacji
b. częstotliwość oraz zakres ujawniania informacji zgodnie z art. 433 CRR
2) katalog obowiązujących regulacji adresowanych ujawnianiu informacji zgodnie z Filarem 3
3) przedstawienie zakresu regulacji obowiązujących w standardzie CRR II
4) obszar kluczowych ujawnień, w tym m.in.:
a) ujawnianie najważniejszych wskaźników
b) ujawnianie informacji dotyczących celów i polityk w zakresie zarządzania ryzykiem art. 435 CRR II
c) ujawnianie informacji na temat wymogów w zakresie funduszy własnych oraz kwot ekspozycji ważonych ryzykiem art. 438 CRR II
d) ujawnianie informacji na temat polityki wynagrodzeń art. 450 CRR II
e) ujawnianie informacji w temacie najważniejszych wskaźników art. 447 CRR II
5) jednolity format danych dot. ujawniania informacji – odniesienie do aktualnych formularzy dot. prezentacji ujawnianych danych wraz z przedstawieniem przykładowych ujawnień
II. Mapowanie danych pomiędzy ITS – Filar 3
1) cel realizowanych działań w ramach EBA
2) aktualny kierunek prac EBA dot. ograniczenia ilości prezentowanych informacji
3) omówienie mapowania danych dla przykładowych arkuszy raportowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl