Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Polska Strefa Inwestycji – Prawne, podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji/zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji/ustawa o SSE
a) ramy prawne
b) zmiany od roku 2022, 2023 i 2024
c) przepisy przejściowe
d) definicje i status przedsiębiorstwa
e) kryteria ilościowe i jakościowe
2. Decyzja o wsparciu:
a) zakres decyzji
b) wygaśnięcie/uchylenie decyzji
c) zwrot pomocy publicznej
d) kontrola
3. Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna:
a) moment uzyskania pomocy publicznej
b) intensywność pomocy publicznej
c) limit pomocy publicznej a zwolnienie podatkowe
d) dyskontowanie pomocy publicznej
4. Koszty kwalifikowane:
a) koszty nowej inwestycji
b) moment ujęcia wydatków
c) koszty pracy.
5. Dochód z działalności zwolnionej:
a) zakres zwolnienia z podatku dochodowego
wydzielenie organizacyjne
b) objaśnienia podatkowe
c) straty/zaliczki na podatek
d) deklaracja CIT-8, CIT-8S
e) klauzula antyoptymalizacyjna.
6. Kwalifikowanie przychodów jako zwolnionych z opodatkowania:
a) zasady ogólne
b) podejście projektowe
c) interpretacja ogólna
d) ścisłe powiązania – objaśnienia podatkowe, orzecznictwo
e) orzecznictwo NSA z 2022 roku
f) zmiany przepisów od 2022 roku
g) działalność objęta decyzją, działalność pozostała,

7. Kwalifikowanie kosztów do dochodu zwolnionego lub opodatkowanego:
a) zasady ogólne
b) bezpośrednia alokacja, alokacja procentowa
c) poszczególne rodzaje kosztów.
8. Interpretacje indywidualne i orzecznictwo w zakresie PSI/SSE
9. Polski ład a PSI/SSE
10. Estoński CIT a PSI/SSE
11. Pytania uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 września 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl