Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stef Ekonomicznych na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

– nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej
– ważne orzecznictwo NSA odnośnie podejścia projektowego- uzasadnienie z października 2022
– dyskontowanie pomocy publicznej
– deklaracja CIT-8, CIT-8S

PROGRAM:

1. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji/ustawa o SSE
a) ramy prawne
b) status przedsiębiorstwa
c) nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej od 2023 roku
d) przepisy przejściowe
e) kryteria ilościowe i jakościowe
1. Decyzja o wsparciu:
a) otrzymanie decyzji
a) zakres decyzji
b) wygaśnięcie/uchylenie decyzji
c) zwrot pomocy publicznej
2. Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna:
a) moment uzyskania pomocy publicznej
b) limit pomocy publicznej a zwolnienie podatkowe
c) dyskontowanie pomocy publicznej
3. Koszty kwalifikowane:
a) obliczenie puli pomocy publicznej
a) koszty nowej inwestycji
b) moment ujęcia wydatków
c) koszty pracy.
4. Dochód z działalności zwolnionej:
a) Zakres zwolnienia z podatku dochodowego
a) Wydzielenie organizacyjne
b) Objaśnienia podatkowe
c) Straty/Zaliczki na podatek
d) deklaracja CIT-8, CIT-8S
e) klauzula antyoptymalizacyjna.
5. Kwalifikowanie przychodów jako zwolnionych z opodatkowania:
a) zasady ogólne
a) podejście projektowe
b) interpretacja ogólna
c) ścisłe powiązania – objaśnienia podatkowe
d) orzecznictwo NSA z 2022 roku
e) działalność objęta decyzją, działalność pozostała, działalność pomocnicza
f) działalność podstawowa, operacyjna, finansowania.
6. Kwalifikowanie kosztów do dochodu zwolnionego lub opodatkowanego:
a) zasady ogólne
a) bezpośrednia alokacja, alokacja procentowa
b) poszczególne rodzaje kosztów.
7. Interpretacje indywidualne i orzecznictwo w zakresie PSI/SSE
8. Porozumienie inwestycyjne
9. Polski ład i jego wpływ na PSI/SSE
10. Pytania uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

    W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

    Dane uczestnika:

    Dane firmy:

    Warunki uczestnictwa:

    Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

    Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

    NEWSLETTER

    zapisz się do naszego newslettera!
    CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

    ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
    tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
    biuro@crf.pl, www.crf.pl