Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Polski Ład i nie tylko – co się zmieniło w 2022 roku Polskiej Strefie Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie zmian przepisów w zakresie zasad udzielania pomocy regionalnie dla przedsiębiorców działających w PSI, wprowadzonych od 2022 w ramach Polskiego Ładu a także rozporządzeń wykonawczych. W trakcie szkolenia zostaną również podsumowane zmiany związane z obowiązywaniem nowej mapy pomocy regionalnej. Drugi bok tematyczny będzie już koncentrował się na skutkach dla rozliczeń podatkowych wprowadzonych nowelizacji (faktyczny przedmiot zwolnienia podatkowego w PSI – tzw. podejście projektowe, nowe przepisy a interpretacja ogólna MF a także na rozwiązaniach związanych z wprowadzeniem podatku o charakterze przychodowym –. podatku minimalnego). Trzecia część będzie poświęcona omówieniu zasad funkcjonującego już krajowego programu wsparcia – grantu inwestycyjnego, z uwagi na modyfikacje programu od roku 2022.

PROGRAM:

1. Nowelizacja zasad przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej.
a. Podstawy prawne przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej
b. Nowa mapa pomocy regionalnej
c. Aktualne zasady udzielania wsparcia (nowelizacja rozporządzenia RM z 18.08.2018 w sprawie pomocy publicznej udzielanych niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji)
2. Nowelizacja przepisów o PSI od 2022 (wyszczególnienie i omówienie znowelizowanych przepisów).
3. Polski Ład a przedmiot zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorców działających w PSI.
a. Nowelizacja ustawy o CIT
b. Podejście projektowe – ewolucja, na czym polega, stosować czy nie? kiedy?
4. Podatek minimalny – czy dotyczy przedsiębiorców działających w SSE/PSI.
a. Zakres podmiotowy podatku
b. Jak obliczyć rentowność podatkową
c. Podstawa opodatkowania – kontrowersje jak ją ustalić
d. Jak obliczyć podatek kiedy korzystamy ze zwolnienia w SSE/PSI
5. Grant Inwestycyjny (udzielany przez Ministra właściwego ds. Gospodarki).
a. Kategorie inwestycji
b. Zasady, wysokość
c. Procedura
6. Czy jest możliwe łączenie z innymi formami wsparcia (dotacje, PSI, zwolnienie z podatku od nieruchomości).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 marca 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl