Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Pomiar ryzyka stopy procentowej w banku IRRBB, CRSBB i nowa Rekomendacja G w praktyce banków spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Korzyści:
Poznanie istoty i zasad pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB) w banku, w świetle wymagań wynikających z Wytycznych EBA dot. IRRBB, CRSBB i znowelizowanej Rekomendacji G KNF. Na szkoleniu omówione zostaną także aktualne problemy wynikające ze skutków środowiska niskich stóp procentowych i obecnie wysokich stop procentowych w obszarze IRRBB.
Szkolenie adresowane do:
pracowników odpowiedzialnych za pomiar ryzyka stopy procentowej, kadry kierowniczej oraz członków zarządu banków.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do ryzyka stopy procentowej
2. Identyfikowanie ryzyka stopy procentowej:
a. Ryzyko przeszacowania
b. Ryzyko bazowe
c. Ryzyko opcji klienta
3. Pomiar ryzyka stopy procentowej:
a. Analiza luki przeszacowania, symulacja zmian wyniku odsetkowego
b. Ocena wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału
4. Limitowanie i monitorowanie ryzyka stopy procentowej
5. Testy warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej
6. Ryzyko stopy procentowej w procesie ICAAP (Filar II)
6. Wytyczne EBA dot. IRRBB i CSRBB oraz znowelizowana Rekomendacja G.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 czerwca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl