Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

POSTĘPOWANIE PRZED ORAGNEM REGUALCYJNYM W SRAWACH TARYF NA WODĘ I ŚCIEKI. NA CO ZWRACA UWAGĘ ORAGAN REGUACYJNY. PRZYKŁADY Z POSTĘPOWAŃ PRZED RZGW W 2024 R. PRAKTYCZNE PRZYKŁĄDY WEZWAŃ W TRAKCIE POSTĘPOWANIA. PRZYKŁADY DECYZJI POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH. UWAGA! W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają przykłady wezwań do uzupełnienia braków z różnych RZGW i zostaną omówione m.in. zagadnienia dotyczące:

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Opis rodzajów prowadzonej działalności.
2. Koszty reprezentacji i reklamy.
3. Wody przeciwpożarowe i inne.
4. Koszty wód opadowych i roztopowych.
5. Bilans jakościowy i ilościowy wód.
6. Klucze podziału kosztów.
7. Alokacja opłaty za usługi wodne a opis taryfowej grupy odbiorców.
8. Działalność hurtowa i nieczystości ciekłe.
9. Planowanie sprzedaży i liczba odbiorców usług.
10. Planowanie taryfowych grup odbiorców. Problem ppoż i koszty utrzymania hydrantów.
11. Prezentacja we wniosku kosztów eksploatacji i utrzymania z wykonania kosztów.
12. Stosowanie wskaźników wzrostu do innych pozycji aniżeli wynagrodzenia
i świadczenia na rzecz pracowników, materiały i usługi transportowe.
13. Sposoby ujmowania w kosztach amortyzacji.
14. Postępowanie przed RZGW.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl