Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY DLA CIEPŁOWNIKÓW: ­ OBOWIĄZEK UTRZYMYWANIA ZAPASÓW PALIW ­ STRATEGIA I TAKTYKA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM ­ TARYFY DLA CIEPŁA ­ OBOWIĄZKI KONCESJONARIUSZY ­ CIEPŁO Z OZE

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa 9.30 Rozpoczęcie 9.30 – 10.30 1. Obowiązek przyłączania i zakupu ciepła z OZE: a) wsparcie dla ciepła z OZE, b) zasady przyłączania instalacji OZE do sieci, c) możliwość składania reklamacji przez wnioskodawców, d) zasady zakupu ciepła z OZE, e) kontrole Prezesa URE, f) uwzględnienie kosztów realizacji obowiązku zakupu ciepła. 10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 10.45 – 12.15 2. Regulacje w zakresie zapasów paliw: a) źródło i realizacja obowiązku, b) obliczenie wielkości wymaganego zapasu, c) możliwość obniżenia stanu zapasów paliw, d) udokumentowanie przesłanek obniżenia, e) badanie stanu zapasów, kontrola oraz kontrola in situ, f) sankcje, g ) wyroki sądów, h) wnioski z braku dostaw węgla kamiennego w ostatnim sezonie grzewczym. 12.15-12.30 Przerwa kawowa 12.30 – 13.30 3. Strategia i taktyka w postępowaniu administracyjnym w świetle KPA a) złożenie wniosku, b) odpowiedzi na wezwania, c) możliwość przedłużenia terminu odpowiedzi, d) zapoznanie się z materiałem dowodowym, e) możliwość wniesienia uwag, f) ponaglenie, zażalenie, odwołanie, g) mediacja – nowy element KPA. 13.30 – 14.00 Lunch 14.00 – 15.00 4. Rozporządzenie taryfowe dla ciepła: a) zasadny ogólne, b) zasady kształtowania taryf na bazie kosztów,  uwzględnienie kosztów efektywności energetycznej,  uwzględnianie rosnących kosztów paliw i kosztów emisji, c) zasady kształtowania taryf w sposób uproszczony,  średnie ceny,  wskaźniki referencyjne,  planowany przychód, d) taryfy dla ciepła z kogeneracji – na kosztach czy w sposób uproszczony, e) rozliczenia z odbiorcami, f) bonifikaty. 15.00- 15.30 5. Zmiany w ustawie – Prawo energetyczne dotyczące koncesjonariuszy: a) wymagalność posiadania koncesji, b) warunki do spełnienia przez koncesjonariuszy, c) okoliczności uniemożliwiające posiadanie koncesji, d) obowiązki informacyjne, e) konsekwencje braku spełnienia wymogów. 15.30 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 stycznia 2019 r. Katowice
23 stycznia 2019 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
790 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl