Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Prawne, podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń oraz decyzji o wsparciu dla Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz wybranymi zmianami, w tym zakresie, które wprowadza Polski Ład.
W trakcie warsztatów uczestnicy, prowadzący działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach SSE, w szczególności zapoznają się ze zwolnieniami podatkowymi, kosztami oraz przychodami kwalifikowanymi a także orzecznictwem w zakresie SSE/PSI.

PROGRAM:

I. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji/ustawa o SSE.
1. Ramy prawne
2. Dwie procedury
3. Status przedsiębiorstwa
4. kryteria ilościowe i jakościowe
II. Decyzja o wsparciu.
1. Otrzymanie decyzji
2. Zakres decyzji
3. Wygaśnięcie/uchylenie decyzji
4. Zwrot pomocy publicznej
III. Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna.
1. Moment uzyskania pomocy publicznej
2. Limit pomocy publicznej a zwolnienie podatkowe
3. Dyskontowanie pomocy publicznej
IV. Koszty kwalifikowane.
1. Obliczanie puli pomocy publicznej
2. Koszty nowej inwestycji
3. moment ujęcia wydatków
4. Koszty pracy
V. Dochód z działalności zwolnionej.
1. Zakres zwolnienia z podatku dochodowego
2. Wydzielanie organizacyjne
3. Objaśnienia podatkowe
4. Straty/Zaliczki na podatek
5. deklaracja CIT-8, CIT-8S
6. Klauzula antyoptymalizacyjna
VI. Kwalifikowanie przychodów jako zwolnionych z opodatkowania.
1. Zasady ogólne
2. Podejście projektowe
3. Interpretacja ogólna
4. ścisłe powiązania – objaśnienia podatkowe
5. Działalność objęta decyzją, działalność pozostała, działalność pomocnicza
6. Działalność podstawowa, operacyjna, finansowanie
VII. Kwalifikowanie kosztów do dochodu zwolnionego lub opodatkowanego.
1. Zasady ogólne
2. Bezpośrednia alokacja, alokacja procentowa
3. Poszczególne rodzaje kosztów
VIII. Interpretacje indywidualne i orzecznictwo w zakresie PSI/SSE.
IX. Porozumienie inwestycyjne.
X. Polski Ład i jego wpływ na PSI/SSE.
XI. Pytania uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl